tisdag, mars 16, 2010

Att Spånt kallar sig nationalekonom verkar nästan ett skämt.

Jag har noterat att Roland Spånt, fil dr (Var han nu fick den examen) har skrivit en debattartikelsom gett många järn i elden hos s-bloggar. Det är inte föga förvånande att det är ett nedslag mot RUT-avdraget, Roland Spånt har länge varit mot reformen och det märks ingen skillnad på hans artikel. Det är dock väldigt märkligt hur han får ihop sina siffror, och sen använder dem som kritik mot den rapport som Almega presenterade.

Snabbt uträknat av Spånt tar ett företagsexempel 360 kr i timmen, dvs den totala kostnaden bör då bli 720 kr innan avdrag. Vidare räknar han på vad han snabbt påstår ett årssnitt på 1440 miljoner kr, vilket i relation med 1 800 arbetstimmar skulle ge runt 2 200 heltidsjobb. Nu börjar det märkliga, med Spånts sätt att räkna hamnar en genomsnittslön, som Mårtenssson pekar på det på nästan 600 000 kr per år i genomsnittslön för en städare. Snacka om en dold höglönegrupp. Dessutom räknar Spånt på ett längre tidsspann än Almega, därav blir Spånts uträkning lite missvisande.

Det är förstås förvånande att Spånt så pass simpelt försöker göra sken av att Almega luras, när Spånt själv ägnar sig åt ett hafsverk till statistik. Enbart under de tre senaste månaderna har det köpts städtjänster för runt 200 miljoner kr i månaden. Att sedan gå och påstå att vissa utbetalningar är felaktiga eller rentav fusk är rent löjeväckande när man inte kan visa på saklig grund. Dessutom att ge sig in i en gissningslek om hur många vita jobb som fanns i branschen, när hans påstående står i kontrast mot det som företagen upplever.

Jag tror också vilket Almega fokuserar på, att den bästa bilden får man genom att se trenden dags dato för att få en rimligare bild av hur många som är anställda inom hemservicebranschen. Almega själva var inte sena med att replikera. Högberg, Nilsson, Peter Andersson, Claes, mfl var inte sena med att spinna på Svt Agendas reportage i söndags. Tack vare Hanne Kjöllers artikelfick en rimlig bild av Svt:s statistiska underlag, plötsligt var gränsen för låginkomsttagare nere vid under 10 000 kr in månaden och sjuksköterskor blev en särdeles högavlönad grupp i den beräkningen.

Fler bloggar i ämnet:
Johan W, Liberala Anna, Rasmus (Liberal)