onsdag, mars 31, 2010

Det är Sverige som jobbar ur krisen

Det är Sverige som jobbar sig ur krisen. Därför är MUF:s vårkampanj "Sverige jobbar" helt i tiden. Det måste vara fokus på jobb, jobb, jobb som Carl Bildt skulle ha sagt det. Därför är det viktigt att fokusera på att inget jobb är mindre lönt än det andra. Alla former av jobb är viktiga för att ta Sverige ut ur krisen och vända nedgång till tillväxt. iu

"Valet handlar om vilken attityd vi ska ha till jobb i Sverige. För oss i Moderata Ungdomsförbundet är det självklart att alla jobb är värdefulla och att alla jobb ska löna sig."

Jag är övertygad om att vikten av bra arbetslinje består av följande, gör det mer lönsamt att jobba, gör det billigare och enklare att anställa, se inte ner på vissa arbetsgrupper och uppmuntra alla insatser. Personligen blir jag tämligen frustrerad när städerskan kallas för piga, skulle städning inte vara tillräckligt fint? Tack vare RUT-avdraget har många gått från utanförskap till innanförskap. Bidrag har bytts mot jobb och egen försörjning. Det är viktigt inte bara för den egna ekonomin utan också för hur samhället ska bli hållbart. Sanningen är den att samhället skulle aldrig kunna försörja alla, men alla skulle kunna bidra till att samhället finns till där ni behöver det som mest. När vi besöker sjukhuset, när vi lagar våra tänder eller när vår mormor behöver den där extra omsorgen på livets höst.

Jobben kommer alltid vara grunden för hur vi ska klara framtidens utmaningar. Ska vi klara miljö, välfärden och alla de satsningar på infrastruktur, bostadsbyggande etc, är det jobben som lägger grunden för det. Vi kan inte gå in i en framtid där vi ska skapa nya jobb genom att jobba mindre. Fler måste komma i arbete, men det ska ske på med hjälp av att vi för en politik som fokuserar på att få fler i arbete, genom att göra det mer lönsamt att arbeta och lönsammare att anställa, inte att göra det mindre lönsamt att arbeta, dyrare att anställa och på bekostnad av att männniskor ska jobba mindre.

MUF:s vårkampanj sätter valets viktigaste fråga i centrum. Till skillnad från SSU som talar om problemet med en hög ungdomsarbetslöshet, tal om hopp för framtiden, är det MUF som levererar verkliga lösningar, inte tomma ord. Att fokusera på jobb är att fokusera på slagkraftiga lösningar som är jobbskapande, inte att använda politiken till att skapa jobb. När Sverige tar sig ur krisen måste MUF och resten av Alliansen stå upp för de åtgärder som har genomförts.

En jobblinje som fokuserar på att sänka kostnaderna för företag, lätta upp regelkrånglet för företagande. Men framför allt, värna om att skattebetalarna ska få behålla sin inkomst i största möjliga mån. Det är jobblinje mot bidragslinje, det är skattebetalarnas rätt till sin egen inkomst mot statens rättighet att styra över människors ekonomiska utrymme. MUF startar kampanjen "Sverige jobbar", det är respekten för jobben och respekten för de åtgärder som skapar jobb som vi ska stå upp för.

Bloggar: André