tisdag, mars 02, 2010

Dumheten eller svårigheten att tänka Reepalu?

Är det en israelisk lobby som är ute efter Ilmar Reepalu? Det är märkligt att han hela tiden försöker förklara sin situation och sätter i relation till olika orsaker, den ena märkligare än den andre. Personligen känner han sig förföljd av en kampanj riktat mot honom själv. Och det har han rätt i, det är en kampanj för att få en företrädare som bättre kan företräda Malmö och dess invånare på ett bättre sätt än Reepalu. Ilmar Reepalu har sen länge frånsett de attentat som Malmös judar råkat ut för, och i sitt resonemang slirar han hela tiden in på Israels gärningar på Västbanken.

Att hela tiden försöka hitta en rationell förklaring till de enskilda attackerna mot Malmös judar, som Svante Wyler beskriver det. Samma resonemang som dagens antisemiter bedriver. Uppenbarligen ska Malmös judar skuldbeläggas för alla fel som Israel begår, för Kristi död etc. Det är som Svante Weyelr beskriver det, en kampanj riktat mot Ilmar Reepalu personligen, för det är väl hans personliga åsikter som han gör sken av?