torsdag, mars 18, 2010

Med en eller 46 miljarder?

Varför sats 46 miljarder när det räcker med 1 miljard. Regeringens speciella kömiljard gav ett trendbrott i sjukvårdsköerna. Enligt Socialdepartementet har de två gränser som ligger som incitament för att ta del av kömiljarden, klarats av samtliga 21 landsting. Därför får de ta del av den utlovade kömiljarden. Även Socialstyrelsen pekar på kömiljardens positiva effekt,

"
satsningen har haft en tydlig inverkan på förutsättningarna för ett effektivt tillgänglighetsarbete" - Socialstyrelsen

Det är intressant, 1 miljard för att skapa ett incitament att korta köerna inom den offentliga sjukvården, till skillnad från 46 miljarder som den förra regeringen la ner på minskade köer och ökad tillgänglighet. Det är tydligt att antalet resurser inte är det avgörande för att skapa en bra och effektiv sjukvård, det handlar mycket om vilka incitament och speciella morötter man ger till landstingen. Det är viktigt att slå fast om att det är de som jobbar inom sjukvården som ska känna sig stärkta av att göra ett bättre jobb, både med grund av ökat inflytande och ökade incitament för förbättring.

Övriga bloggar: Dick Erixon, Högberg, Ingrid, Michael