onsdag, mars 17, 2010

Staten gick med överskott 2009

Trots den internationella finanskrisen gick Sveriges finanser bättre än förväntat. Tidigare har OECD och en rad experter visat på att Sverige har skött sina finanser väl. Nu visar Ekonomistyrningsverkets senaste siffror på att de svenska finanserna har klarat krisen bra. 29 miljarder kr i överskott i den senaste resultaträkningen, enda mörka molnet är underskottet som landar på -176 mdr kr. Detta är nästa i linje med 1994 då underskottet landade på 184 mdr kr (Ekonomifakta).

Värt att notera att att under 2003-2004, under brinnande högkonjuktur gick staten med underskott på 47 respektive 51 mdr kr. Den svenska statsskulden ligger på 1149 miljarder kr, dvs 71 miljarder lägre än 2006. Kollar man Riksgäldens siffror ligger 2009 års utfall på 1189 mdr kr jämfört med 1270 mdr 2006. Den högsta siffran uppnåddes 1998 med 1449 miljarder kr. Det går att att klara krisen samtidigt som man fokuserar på att värna om statsfinanserna.

Läs även Rgk