onsdag, mars 31, 2010

Valfläsk, men ändå hederligt valfläsk

Höjda flerbarnstillägg, satsning på sommarskola för ungdomar med otillräckliga betyg och miljoner till kommunerna för att få unga i sommarjobb. Det är lite av valfläsk som Alliansens företrädare presenterar idag, det hela påminner mycket om det som den förra regeringen presenterade inför förra valet. Jag har lite emot att man använder av gammal politik, dock är det lite positivt då detta säkert kan locka en del väljare som svänger mycket i opinionen.

Men om jag ska vara ärlig med en sak är det detta, jag har inget emot att locka över väljare. Men valet mellan jobb och bidrag måste vara självklart för oss i Alliansen. Att fokusera för mycket på sociala transfereringssystem kan inte vara Alliansens stora prioritering. Fokus måste ligga på att arbete lönar sig och att det ekonomiska utrymmet för familjer måste ökas genom de får behålla mer av sin egen lön. Att höja bidragen har en risk, att den går till de som redan idag kan trygga sin försörjning med sina egna inkomster. Bidrag är i grunden till som en garant för de med begränsat utrymme att klara ekonomin. Där hade jag gärna sett fler villkor, exempelvis en övre skiktgräns för arbetsinkomster. Tjänar man över den skiktgränsen fasas bidraget ut nedåt till noll. Detta är ett förslag för att fasa ut bidragssystemet till att fokusera på de som verkligen behöver dem.

Gällande satsningen på kommunerna och sommarjobb för unga håller jag med om att det är viktigt att fokusera på att få in unga i arbete och ge dem arbetslivserfarenhet. Men det kan inte alltid vara hela lösningen. Ungas förankring på arbetsmarknaden måste ske på fler plan än genom kommunala tillskott. Kopplingen näringsliv och utbildningen måste stärkas, fler regelförenklingar och ekonomiska stimulanser måste ske för att göra det lönsammare för fler att anställa och få fler unga i arbete. Exempel på detta är att öka grundavdraget för unga som sommarjobbar, sänk eller rentav slopa arbetsgivaravgifterna för de som anställer unga på sommarjobb.

Media:
AB, DN, Exp, SvD
Bloggar:
Daniel, Emil, Lotta, Magnus, Martin, Mats, Mikael, Moderatnytt