måndag, mars 22, 2010

#Vbd: Framtiden för svensk sjukvård.

Veckans bloggdebatt var ganska väntad, inte minst med tanke på den vårddebatt som dominerat amerikans politik de senaste dagarna. Svensk sjukvård lyfts ofta fram av andra, speciellt av de som fokuserar på en förändring av det amerikanska sjukvårdssystemet. Dock är skillnaden på syn angående offentlig sjukvård stor mellan USA och Sverige. Jag är en av många som sällat mig kring de som tycker att sjukvård ska finansieras via skattsedeln. Inget riksdagsparti skulle idag satsa på ett annat budskap än den att grunden i Svensk sjukvård är att den ska vara skattefinansierad.

Dock finner jag att svensk sjukvård är för underutvecklad, alltför stor politisk styrning, för liten grad av inflytande hos vårdtagare och offentliganställd personal, fortfarande stora skillnader i fråga om väntetider och vårdkvalitet. Min utgångspunkt är att den offentliga sjukvårdens stela förhållningssätt måste förändras. Sjukvårdssystemet behöver luckras upp för att patienter och vårdpersonal ska få mer insyn och inflytande i vårdprocessen. Jag har tänkt på en del punkter som jag tycker kännetecknar svensk offentlig sjukvård, bra och dåliga samt förslag som jag anser är viktiga.

Bra saker med svensk sjukvård:
 • Vårdvalsreformen. Ökar valfriheten hos patienterna.
 • Patienträttighetslagen, viktigt med en lag som fastställer patienters rättigheter inom den svenska sjukvården.
 • Kömiljarden, har lett till minska vårdköerna i den svenska sjukvården.
Dåliga saker:
 • Sjukvården är inte jämilik mellan landstingen. Det är skillnad mellan bra landsting som Gotland och Halland med jämförelsevis Gävleborg och Västernorrland.
 • För lite alternativa driftsformer, håller tillbaka konkurrensen och lönenivåer. Den offentliga sektorn är en stor orsak till att kvinnors lönenivåer är allmänt lägre än mäns. Män jobbar allt som oftast i branscher som är mer utsatta för konkurrens.
Saker jag ser fram emot att man arbetar med:
 • Fokus på ökad valfrihet inom svensk sjukvård. En nationell vårdpeng som ökar patientens rättigheter att att själv få bestämma sin vårdval.
 • Förenkla möjligheterna till vård inom ett annat landsting.
 • Förenkla för sjukvårdsturism inom EU. Gör det enklare för svenskar att söka vård som inte finns eller som har högre kvalitet än i Sverige.
 • Fokusera på mer differentiering av den svenska sjukvården med fler alternativa driftsformer.
 • Lyft mer inflytande från politiker till folk inom sjukvården, öka självbestämmandet inom den offentliga sjukvården.
 • Öka möjligheten för privata sjukvårdsförsäkringar. Ingen ska förhindras från att skaffa sig en privat egenfinansierad sjukvårdsförsäkring, utan att den äventyrar den offentligt drivna sjukvården. Rättvisa i vården handlar om att ha tillgång till den. Om någon har råd att skaffa sig vård på annan väg, öppnar det möjligheterna för de andra att få vård snabbare. Människor köper sig inte förbi kön, de köper sig ur och skapar plats för de som inte har råd.