måndag, mars 08, 2010

#Vbd: Högern hyllar kvinnan, vänster sätter henne i konflikt

Dags för veckans bloggdebatt, passande nog en jämställdhetsdebatt. Idag på internationella kvinnodagen har debatten och nyhetsflödena dominerats av diskussion från allt kring kvinnors löner och medverkande i styrelser till ensamma mammors levnadsförhållanden. Det finns många delade meningar kring den internationelle kvinnodagen som institution. En debatt tog fart på forumet Twitter idag, där skillnaden mellan de båda blocken blev tydlig, därifrån tar jag en utgångspunkt. Alliansfritt, med den osmakliga bilden, med texten "Om din man någonsin fick reda på att du inte röstade på Alliansen", driver sin osmakliga inställning.

Debatten kretsade kring att Moderaternas på Twitter passade på att gratulera alla kvinnor. Inställningen till detta var att uppmärksamma alla kvinnor för deras insatser och visa sin uppskattning för deras gärningar. Men detta var inget som föll de rödgröna i smaken. Vad är det då fel att hylla kvinnan en dag som denna? Inget enligt mig. Visserligen känner många feminister en otacksamhet emot det här då de ser denna dag som en manifestation för att uppmärksamma ojämlikheterna i samhället. Men så känner inte jag. Tämligen snedvridet att man inte får hylla kvinnan, inte för dess kön utan för dess gärningar. Det var väl på detta viset som Martin Luther King hade som mening, döm inte utifrån karaktär, utan från gärningar.

Dock medger jag att det fortfarande förekommer ojämlikheter i samhället, men ojämlikheter som jag tycker man arbetar med för att kunna skapa ett jämlikt samhälle. När det gäller kvinnor finns många bra reformer och arbeten som genomdrivs:
  • Utveckla den välfärdssektorn, den offentliga sektorn är starkt kvinnodominerad, men tyvärr en väldigt stelbent sektor infekterad av allt för stor politisk styrning. Här måste det ske fler reformer för att öka anställdas inflytande över verksamheten. Utveckla välfärdssektorn genom uppmuntra till fler alternativ inom den. Ge möjlighet att tex skapa olika vårdalternativ.
  • Kvinnors ekonomiska självständighet. Fokusera på att öka människors ekonomiska utrymme. För en undersköterska som tjänar omkring 18 000 kr i månaden innebär skattsänkningen upptill en hel månadslön om året i skattesänkning. Det är ett tydligt tecken på många, inte bara kvinnors ökade ekonomiska utrymme.
  • Verka för att uppmuntra fler män att ta ut sin föräldraledighet. Det främsta medlet är att göra det mer lönsamt för kvinnor att arbeta.
  • Öka transparensen vid rekryteringar. Regeringens förändrade arbetssätt vid rekryteringar till statliga chefsposter ledde till att en majoritet av alla tillsatta poster gick till kvinnor. Även folk med invandrarbakgrund har högre representation än tidigare.
  • Ökade frihetsreformer. Ökad jämlikhet och jämställdhet är att värna om allas individuella frihet och möjlighet att växa utifrån egna förutsättningar.
Internationella kvinnodagen är tydligen en sak som delar blocken åt. Det är dock viktigt att det finns de som står upp och hyllar kvinnan för dess gärningar. Det handlar om att framhäva kvinnor för deras kompetens, inte sätta dem i konflikt mot övriga samhället. Det är den stora skillnaden mellan höger och vänstern, högern framhåller och hyllar kvinnor för deras gärningar, vänstern fortsätter att sätta kvinnor i konflikt mot män i sin iver att driva sin ideologiska klasskamp.

Per Schlingmann på SvD, Politikerbloggen om RUT-reformen som en jämställdhetsreform, Mona Sahlin på Newsmill. Henrik von Sydow skriver om regeringens reformer på lagstiftningsområdet för att öka kvinnors rättssäkerhet.

Alliansbloggar: Kent, Mark, Mary, Mikael,

Media om kvinnodagen: AB, AB, AB, AB, AB, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD