måndag, mars 22, 2010

#Vbd: Ska staten tvinga på folk en försäkring?

Seger för Obama, stod det i tidningarna. Jag får säga att trots ett urvattnat förslag, har President Obama lyckats med något som tidigare presidenter gått bet på. Nu ska miljoner amerikaner försäkras tack vare ett av Obamas tydligaste löften. Det är förstås lättande för Obama, ett nederlag på detta område hade skapat många tvivelaktigheter kring honom. Historisk seger i presidentvalet, majoritet både i kongressen och i senaten. Många pekar nu på att reformen till och med riskerar Demokraterna deras majoritet i Capitoleum.

Synen på sjukvård Sverige kontra USA är högst olik. Idag har samtliga partiet som grund att svensk sjukvård ska vara solidariskt finansierad via skattsedeln. Hur den senare ska utformas är en annan fråga som delar. I USA är synen på statens inblandning i sjukvården en annan. I min syn behöver amerikansk sjukvård en helt annan omformning än genom den reform som nu har drivits igenom. Jag har pratat med människor som har en bättre syn på amerikansk sjukvård än den bild som svensk media vill förmedla. Några myter som lyfts fram om amerikans sjukvård vilket beskrivs bra här är:
  • En myt som ofta lyfts fram är att fattiga inte tillgång till sjukvård. Sanningen där är att de fattigas sjukvård betalas via MedicAid och Medicare.
  • Utan försäkring ingen vård. Sanningen är den att alla har rätt till akutsjukvård.
  • Sjukvården är inte lika mycket finasnsierad av skattemedel. Sanningen är den att ungefär lika mycket skattepengar läggs på sjukvård i USA som i Sverige.
Nu tvingas USA:s medborgare på en offentlig försäkring, vare sig de vill eller inte. Detta finansierat via skattesedeln. Demokraterna tycks ha fallit i den Michael Moore-inspirerade konspiration gentemot den amerikanska sjukvården. Amerikans sjukvård är idag redan mycket dyrare än svensk, dels på grund av många operationer som inte skulle utföras i det svenska sjukvårdssystemet, dels att lönenivån för amerikanska läkare är en hel annan.

Bloggar: André, Kent, Martin, Peter

Media: AB, AB, AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD, SvT