måndag, mars 15, 2010

#Vbd: Vad är egentligen frihet?

Man kan ju skriva hur mycket som helst om begreppet frihet. Frihet kan ju ses som en samlad benämning på många mindre friheter, därför är frihetsbegreppet både intressant men komplext. För mig handlar grundar sig begreppet i den enskilda individens förutsättningar. Frihet för den enskilde individen är i grunden att bestämma över sitt liv och sina egna val. Därutöver kommer de frihetliga rättigheterna som kommer av att leva i en demokratisk rättsstat.

Frihet kan delas upp i termerna positiva och negativa friheter. De positiva beskriver friheten till något, att få yttra sig, att röra fritt över gränserna och att få friheten att ta sina egna livsbeslut. De negativa friheterna beskriver friheten beskriver friheter ifrån något. Friheten från förföljelse, förtryck, friheten från att bli utsatt för brott. Friheten kan ta sig många uttryck, men i dess hela är friheten för individens existens.

Frihet är förövrigt ett begrepp som har missbrukats. Jag och många MUF-vänner hänger upp sig på det här att SSU:s medlemstidning heter just Frihet! Märkligt enligt oss, mycket av den socialdemokrati som vi är vana vid har lett till regleringar, inskränkningar i människors valfrihet att till exempel få välja vård, skola etc. Man kan ju undra om hur det skulle se ut om Sverigedemokratisk Ungdom döpte sin tidning till Tolerans, Grön Ungdom sin till Framtid eller om Ung Vänster döpte sin tidning till Tillväxt. Hugo Chavez, Venezuelas egen agitator driver i hans mening en frihetlig revolution i konsten att befria Venezuelas befolkning från honom de ondskefulla imperialistiska tyrannerna. Det är bara ett begrepp där man missbrukar frihetsbegreppet i syfte att öka sin egen kontroll.

Friheten att få yttra sig är en av de största konfliktpunkterna, både då och nu. Just människors vilja att yttra sig har skrämt många som har viljan att tysta dem. Mugabe, Pol Pot, Pinochet, Franco, Stalin, Mao, Castro och Kim Jong Il är några av de som gjort och gör allt vad de kan för att tysta de som försöker höja kritik mot dem. Det här är en tydlig konfliktpunkt i mångas strävan att efter friheten att få yttra sig, en strävan som krävt många människors liv på Himmelska Fridens Torg, Kambodjas slätter eller på Teherans gator.

Veckans bloggdebatt kretsar kring ett mycket komplext men intressant begrepp. Jag hoppas jag ska kunna hitta många ingångar under veckan. Frihet kräver många sina kämpar, det vill jag visa på.

Bloggar:
Kent, Rasmus (Liberal)