måndag, mars 29, 2010

#Vbd: Varje felanvänd skattekrona är en stöld från folket

Det ska löna sig att arbeta var Alliansens viktigaste budskap i valrörelsen 2006. Många befann sig i en vardag där skillnaden mellan eget arbete och bidrag var ytterst liten att flera kände det meningslöst att ha eget arbete. En sådan utveckling var inte möjlig. Idag märks förändringen, nästintill alla förvärvsarbetare (ca 99 %) har fått en tusenlapp eller mer i skattesänkning. En stor del har fått nästintill 1 500 kr mer i månaden tack vare de fyra steg i jobbskatteavdraget. Det är den reform som är en Alliansens viktigaste reformer och den reform som Alliansen måste försvara främst.

Samtidigt riktas fokus mycket mot pensionärerna. Mycket debatt har riktats mot vad många anser en orättvis beskattning i och med att arbetsinkomster. Det är viktigt att det riktas fokus mot pensionerna, därför är den tredje skattsänkningen för pensionärerna viktig. Dock är det viktigt att klargöra vissa saker:
  • Pension är inte uppskjuten lön för de som idag är pensionärer. Det gamla ATP-systemet byggde på inkomsten under de 15 år som en person tjänade som mest. Moderaterna var emot detta system som visade sig allt för kostsam.
  • Pensionssystemet som är en blocköverskridande reform fokuserar på inkomstutvecklingen. Ju fler människor som är i arbete ju bättre. Därför är det viktigt att slå fast att arbete ska löna sig som en väg att få människor i arbete.
Att skatt är en drivkraft som påverkar människors möjlighet att klara sin vardag är synlig idag. Socialstyrelsens rapport visar mycket på en gammal politik som tydligt ökade klyftorna i Sverige. Förklaringarna är många, men det var under den här tiden som tiotusentals förtidspensionerades varje år. 140 människor slussades varje dag ut från arbetsmarknaden i nästintill permanent utanförskap, långt från den statistik som den dåvarande regeringen ville visa upp. Idag tjänar en låginkomsttagare mer ca 1 500 kr mer i månaden. Det är en enorm skillnad för den med mindre ekonomiskt utrymme.

Därför måste regeringens politik om att fortsätta med de ekonomiska lättnaderna för alla grupper fortsätta. Det är inte bara för jobben som regeringen sänker skatterna för de med låga inkomster. Det görs för att alla ska kunna känna sig delaktiga i samhället, att den egna arbetsinsatsen lönar sig och att drivkraften för eget arbete ska öka. Men framför allt är skatt en frihetsfråga, en fråga om vem som egentligen äger rätten till dina intjänade pengar. Därför måste Alliansens kamp för att värna människors rätt till sina egna inkomster fortsätta.

"Varje felanvänd skattekrona är en stöld från folket" -Gustav Möller (S)

Bloggar:
Lotta, Moderata perspektiv, Seved
Media: AB, DN, SvD, Svt Play