måndag, mars 01, 2010

Veckans bloggdebatt: Jobb för unga

Veckans bloggdebatt handlar inte bara om en viktig fråga nu utan en extremt viktig fråga för framtiden. När Alliansen gick till val 2006 var det med en tydlig linje, fler människor skulle få jobb. Det skulle ske genom en tydlig arbetslinje där fokus var på att göra det mer lönsamt att jobba samt att göra det billigare och enklare att anställa. Just jobbavdraget har visat sig vara en reform som visat sig ge bra resultat, enligt Riksrevisionen. Självklart är det bra att människor känner att de har lite mer ekonomiskt utrymme i vardagen, detta för att livspusslet ska ihop bättre.

I kölvattnet av den internationella finanskrisen står Sverige nu i ett vägskäl om vilken väg som ska tas in i framtiden. Därför är veckans bloggdebatt viktig. De unga har länge satts på undantag på svensk arbetsmarknad, det är viktigt att saker görs på detta områden, mer än de åtgärder som redan har gjorts. Ett av de dragen har varit att halvera arbetsgivaravgiften för de som anställer en ungdom. Per Skedinger, docent i nationalekonomi slår in på några bra punkter om ungdomsarbetslöshet och vilka skäl som ligger bakom Sveriges höga ungdomsarbetslöshet. För att Sverige ska komma itu med ungdomsarbetslösheten krävs följande:
  • Fortsätt stärk ungas ställning på arbetsmarknaden genom fortsatt göra det billigt för arbetsgivare att anställa.
  • Reformera LAS, ta bort turordningsreglerna.
  • Skillnaden mellan ingångslönerna och medianlönerna måste bli tydligare: Kanada och Nederländerna som har kommit längre med att tygla ungdomsarbetslösheten har ingångslöner som motsvarar 45 procent av medianlönen, till skillnad från Sverige där ingångslönerna motsvarar 61 till 70 procent av medianlönerna. Detta menas inte med lönedumpning för att få in ungdomar, utan om en tydligare skillnad för att arbetsgivare ska våga pröva oprövade kort.
  • Tydligare fokus på lärlingsutbildning, samarbetet mellan skolor och näringsliv måste förbättras.
Jag hoppas att veckans bloggdebatt sätter tydligt fokus på vår största framtidsutmaning. Jag ser fram emot veckans debatt.

Bloggar: Magnus, Edvin, Eva, Joakim, Kent, Mikael, Rasmus (Liberal), Hanna, Karl.
Läs även rapporten till Finanspolitiska Rådet (OBS! pdf-fil) och Annie Johansson Newsmillartikel.