lördag, april 10, 2010

Att slå hål på den ihåliga vattenmelonen

Miljöpartiet, partiet som seglat på en tämligen lång opinionsvåg är nu under granskning av mitt parti. Det är förstås jättebra att detta arbete inleds nu. Mycket av oppositionens framgångar i opinionen har ju varit pga Miljöpartiets framgångar och det är nu på tiden att de presenterar en relevant politik och att den granskas rejält. Jag har tidigare vänt mig mot det valmanifest som Miljöpartiet presenterade, det bygger mycket på gamla förslag, friår, kraftigt höjda bensinskatter, avskaffande av livstidsstraffet, utfasande av försvar etc. Det är de här förslagen som man har varit van med från Miljöpartiet.

Det är då förvånande att Miljöpartiet ses som det nya lite mer liberala partiet som seglade fram i slutet av 80-talet. Insidan är en liten annan, för i resan från en gräsrotsrörelse till en etablerad maktfaktor i svensk politik har Miljöparitets inre genomskådats, det är ju i princip samma politiska linje som deras oppositionskamrater vill, eller så har de bara jämkat sig med de förslagen, höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar, höjda skatter för låg- och medelinkomsttagare. Alliansen måste verkligen stå upp för dessa, att som de rödgröna bygga dimridåer om att det inte är de som ska drabbas av skattehöjningar känns tämligen oroande. Skillnaden mellan pensionärer och löntagare ska suddas ut enligt dem, och termen skattesänkning är ju en ganska främmande betingelse hos de rödgröna.

Valet kommer att handla om arbetslinje mot bidragslinje. Det är Alliansens politik om att det ska löna sig att arbeta och att det ska bli billigare att anställa mot de rödgröna om högre skatt för inkomsttagare med kompensation om högre bidrag när man inte arbetar, samt höjda arbetsgivaravgifter för de som anställer unga. Miljöpartiets politik är i många delar i linje med sina rödgröna. Därför är det bra att Moderaterna tar upp kampen mot den ihåliga vattenmelon som Miljöpartiet är. Det gröna yttre har charmerat väljarna, nu ska det röda inre blottläggas.

Per Schlingmann skriver i sitt nyhetsbrev om den undersökning som de har låtit SIFO göra hos väljarna om hur de ställer sig kring Miljöpartiets förslag:

Färre jobb med Miljöpartiets politik

Miljöpartiet har presenterat sitt eget valmanifest och det skärper en redan tydlig politisk konflikt mellan regeringsalternativen i synen på hur Sverige ska utvecklas. Det gäller inte minst hur vi ser på ansvar för statsfinanserna och hur jobben ska bli fler. Det är viktigt för oss moderater att syna konsekvenserna av Miljöpartiets politik eftersom många är nyfikna på detta parti som hittills undgått sakpolitisk granskning, inte minst av sin ekonomiska politik.

Vi ska ställa vår ansvarsfulla agenda mot deras oansvariga politik. Vår ambition att utveckla Sverige till ett föregångsland ska ställas mot konsekvenserna av deras politik. Alternativet till vår idé om full sysselsättning är ett Sverige där färre arbetar mindre tid. Färre i arbete skapar i sin tur sämre förutsättningar för klimatarbete och investeringar i viktiga välfärdsverksamheter.
Miljöpartiet har tidigare gett besked om höjda skatter för låg- och normalinkomsttagare samt höjda arbetsgivaravgifter för unga under 26 år.

Valmanifestet presenterar inga nya svar på hur jobben ska bli fler. Tvärtom är det en lång löfteskatalog där vare sig kostnader eller tillräcklig finansiering anges. Stora skattehöjningar på bilresor, återinfört friår och snabbavvecklad kärnkraft, skulle försämra förutsättningarna för Sveriges ekonomiska återhämtning.
Vi har låtit opinionsinstitutet Sifo undersöka hur de svenska väljarna ser på några av deras förslag där vi har tydliga alternativ. Totalt nio frågor ringar in några av partiets mest centrala idéer och det är intressant att deras politik så tydligt saknar folkligt stöd.
Det handlar om snabbavvecklad kärnkraft, avskaffade betyg i grundskolan, höjt bensinpris med två kronor litern genom olika skattehöjningar, avskaffat livstidsstraff för mord, höjda arbetsgivaravgifter för unga under 26 år, avskaffat militärt försvar på sikt, återinförd fastighetsskatt, samt minskning av den generella arbetstiden till sex timmar per dag.

Vi har också ställt frågan hur väljarna ställer sig till höjda inkomstskatter för låg- och medelinkomsttagare eftersom de säger nej till fjärde steget i jobbskatteavdraget.
Resultatet visar att det finns en mycket stor skepsis i breda folklager mot Miljöpartiets politik och istället ett stort stöd för våra uppfattningar. Det är viktigt att vi nu tydliggör för väljarna vilken politik Miljöpartiet står för och vilka konsekvenserna skulle bli för Sverige.
76 procent tycker att det är dåligt att höja inkomstskatterna för låg- och medelinkomsttagare. Inte ens var tredje väljare tycker att det är en bra idé att snabbt avveckla kärnkraften i Sverige. 81 procent motsätter sig ett avskaffande av betygen för elever i grundskolan och 84 procent vill inte ha en skattehöjning på bensin på två kronor. Samtidigt uppskattar 86 procent att det har blivit billigare att anställa unga.

Förslagen om att avskaffa både livstidsstraffet och det militära försvaret samlar endast stöd hos 10 respektive 18 procent av väljarna. 66 procent motsätter sig ett återinförande av fastighetsskatten och 55 procent anser det vara orealistiskt att minska den generella arbetstiden till sex timmar per dag.Inte i någon av dessa nio frågor håller väljarna med Miljöpartiet. Faktum är att inte ens Miljöpartiets väljare delar partiledningens uppfattning. I sju av nio frågor är det fler av partiets väljare som inte håller med partiledningen än som gör det.

Det finns med andra ord goda möjligheter för oss att också vinna väljare som idag är nyfikna på Miljöpartiet som väljare till Moderaterna i höstens val. Nu hänger det på oss att tydliggöra alternativen.

Per Schlingmann


Bloggar: Ilse-Marie, Mary
Media:
Exp