torsdag, april 22, 2010

Blir EU nästa förbifart Sahlin?

Anna Kinberg Batra har lyft fram hur Socialdemokraterna agerar jämfört med Alliansen och sina sina rödgröna kamrater i EU-nämnden. Det är märkbart att i 9 av 10 fall röstar Socialdemokraterna i enighet med Alliansen, Vänsterpartiet avviker i 4 beslut av 10, Miljöpartiet nästa i lika många. Det är förstås glädjande att se Socialdemokraternas positiva inställning till EU-samarbetet, därav deras medhåll till många av de beslut som Alliansen står bakom. Dock borde det bekymra Socialdemokraterna med deras hållning till sina rödgröna kamrater. Det är mycket av den anledningen som Göran Persson vägrade släppa in dessa partier i en regering, deras motstånd mot EU var något som han inte ville skulle hindra ett starkt svenskt deltagande i EU-samarbetet.

Nu lyfts förstås frågan, hur mycket är egentligen Socialdemokraterna beredda att släppa i EU-frågan, hur mycket är Mona Sahlin beredd att ge efter sina oppositionskollegor. Per Gudmundsson skriver i kölvattnet av de rödgrönas icke-besked om Förbifart Stockholm, om detta kan bli ännu en dörrmatta för Ohly och Eriksson. Frågan är ganska legitim, förbifarten blev till ett besked om en folkomröstning, Afghanistan blev till en utredning om fortsatt svensk närvaro. Socialdemokraternas positiva hållning till de dessa två frågor har snabbt förändrats till något av ett tveksamt ställningstagande där vi knappast vet om de nu är för eller emot.

Dock är det klart att Ohlys medverkan spelade roll kring Afghanistanfrågan, Miljöpartiets framfart har gett dem ett framsteg i frågan om förbifarten. EU-frågan är ännu inte löst, den 3:e maj ska de stora svaren på de stora frågorna komma från de rödgröna. Hur det blir med EU-frågan är ännu höljt i dunkel, ska detta bli Sahlins nästa förbifart kring Socialdemokraternas positiva hållning för att hålla ihop de rödgröna eller ska hon stå upp för sin och sina partivänners åsikt?

Bloggar:
Moderata Perspektiv
Media: DN, Exp