onsdag, april 21, 2010

Blir s-bloggare mobbade?

Erik Laakso har valt att få sin blogg bortplockad från det socialistiska bloggnätverket Netroots. Anledningen är att han inte finner Netroots som en progressiv bloggrörelse, dessutom det som berör att är den historia som han berättar vid att han inte heller sett sig som en del i gemenskapen, mailutskick har enligt honom slutas sändas ut, inbjudningar till sammankomster har heller inte kommit honom tillhanda. Enligt det som Laakso skriver har ambitionen på senare tid vuxit till att bli en kampanjrörelse snarare än att vara en progressiv rörelse, inte helt förvånande i min åsyn. Den socialistiska bloggvärlden har länge varit en rörelse som haft som avsikt att kampanja för de rödgröna, förekomsten av kritik i de egna leden är också något som det har varit brist på. Skälen har efter att Netroots startade egentligen varit några helt andra, något som Erik laakso skriver.

"Det viktigaste blev att vara det största nätverket med de högst rankade bloggarna på olika listor. Det fokuset blev jag aldrig bekväm med, framförallt inte när vägen att nå de olika listornas toppar gick genom ett gödslande med länkar i avsaknad av relevans i allt för många fall."

"När sedan det socialdemokratiska bloggnätverket Netroots öppnade för alla som vill ha en ny regering i höst och som vill “vara en motkraft mot den borgerliga regeringen”, som det står på webbplatsen, så insåg jag till sist att netroots inte är ett nätverk utan en kampanjorganisation i valrörelsen för valet 2010. Om vänsterkoalitionen vinner valet i höst saknar netroots målsättningar. Självklart kommer då målen skrivas om men om till och med progressiva nätverk bedriver kampanjtänkande så blir det futtigt och lite av kvartalstänk. Tyvärr."

Det är förstås glädjande att se att folk kan säga ifrån. Är det här den verklighet som har vuxit fram är det förstås förfärligt. Min ambition kring bloggande har ju varit att kunna ge mina reflektioner kring den politiska vardagen, risa eller rosa. Förmågan att vara självkritisk är också något jag arbetar med hela tiden. Det är förstås så att jag kan bli bättre på det, men jag hoppas att den rörelse som jag befinner mig i är mer progressiv än den som Netroots har blivit enligt Laaksos uttalande.

Jag bloggar numera också på Moderata Perspektiv, en samling moderata bloggare som har till syfte att ge gemensamma reflektioner, lyfta fram moderata bloggare som skrivit tänkvärt. Det är viktigt att se vi gör ett jobb för att lyfta fram intresanta reflektioner, jag har inte sett mitt bloggskrivande som en avsikt att kampanja för Alliansen. Jag skriver för att jag likt säkerligen många andra vill kunna ge sin reflektion på de reformer som Alliansen genomdriver och de reformer som de rödgröna vill genomföra. Kritiken mot förslagen måste vara den främsta ambitionen.