måndag, april 26, 2010

Det är urspårat och oansvarigt

Mer pengar till järnvägar och kollektivtrafik, oppositionen går till val med en infrastruktursatsning som säger mycket om järnvägar kollektivtrafik, men talar lite om vägarna. Dessutom det som borde kännas tungt för lastbilsnäringen, en kilometerskatt på 1,40 kr, det kommer svida till i åkeriföretagens ekonomi. Det är ju tämligen tydligt att de rödgröna gör sig impopulära hos dem.

"Vi inser att bilen, inte minst i kombination med andra transportslag, under överskådlig tid kommer att vara en förutsättning för att människors vardag ska gå ihop. Detta gäller särskilt i mer glest befolkade delar av landet." (rödgrön.se)

"Trots järnvägssatsningen minskar vi inte den ram för investeringar i vägar som regeringen föreslagit. Bilen kommer under överskådlig tid att behövas för att människors vardag ska gå ihop." -DN Debatt

Inte minska den ram för investeringar i vägar? Hur går det ihop med den ovilja som finns kring exempelvis förbifarten? Det tillhörande Miljöpartiets främsta prioritering, en höjd bensinskatt på 2 kr, vilket skulle innebära ökade kostnader på hundratusentals kr för åkeriföretagen samt försvåra för många av de boende ute på landsbygden. Jag finner därtill också en extra trängselskatt för Essingeleden i Stockholm, ytterligare ett tecken på det bilmotstånd som finns inom de rödgröna leden.

De rödgrönas satsning är ett ambitiöst förslag. Så pass ambitiöst att man börjar undra om de verkligen kan genomföra det. 120 mdr till nya järnvägsprojekt, en stor del av det ska lånefinansieras, det är inte ansvarsfullt, inte med tanke på de löftessatsningar som man tidigare har kommit med. Jag känner lite att det är lite av ett oppositionstrick, något som de rödgröna har varit bra på, allt till alla är melodin. Problemet är att någon ska betala för allt, i hög grad vi skattebetalare. 1 500 mer i skatt varje månad för en undersköterska är inte rätt taktik för att motivera exempel ambitiösa järnvägsprojekt när man föreslår mycket därtill. Socialister talar mycket om en kaka, men det är allt för mycket småsmulor som ska delas ut också.

Men det är skillnad på vad som man lovar och egentligen satsar på. Till exempel är regeringens miljösatsningar uppe i 20 mdr kr, 5 mdr mer än vad de rödgröna presterade fram till förra valet. En tydlig arbetslinje i kombination med ansvarsfull ekonomisk hantering har gett regeringen ett reformutrymme som gör att Sverige befinner sig i en bra mycket bättre situation än många andra EU-länder. I fråga om satsningen på snabbjärnväg är det ett satsning som är väl värt att kolla vidare på. Dock ska det finansieras, och det är någon annan som ska skjuta till pengarna.

Bloggar: Peter Andersson om förnyade insikter, Tokmoderaten vill se mer utav hur regeringen vill knyta ihop storstadsregioner, Martin om ett klimatsmartare samhälle, Mats om mer riktade än övergripande satsningar, Kent och Per om valfläsk occh extra julafton.

Media: AB, AB, DN, Exp, SvD