onsdag, april 21, 2010

Får kranslänen rösta om förbifarten?


De rödgrönas utspel om att hålla folkomröstning var ju ett tämligen fegt utspel, förmågan att komma överens övergavs till förmånen att sopa politiska skiljaktigheter under mattan. Nu kan hela förslaget visa sig vara olagligt, det kommunala självstyret är väsentligt och att tvinga på dem en folkomröstning skulle vara grundlagsvidrig. Mona Sahlin slår förstås ifrån sig och hävdar att förslaget har stötts tillsammans med grundlagskunniga personer. Vilka de nu är kan man undra, vilken Monas avsikt är kan man också fundera kring, finns det något undantag som förväntas röstas igenom för att Stockholms ska tvingas hålla en omröstning. För mig är det oerhört märkligt att hålla en omröstning initierat av de rödgröna med tron att biltrafik står emot kollektivtrafik. I den takt som Stockholm ökar kommer behovet av både och, därför har kommunerna i Stockholmsområdet arbetat hårt med att komma till hållfasta infrastrukturlösningar.

Men den självklara funderingen är ju, hur påverkar detta kringboende utanför Stockholmsområdet. Tomas Tobé ställer en relevant fråga till Mona Sahlin, varför får Gävleborg inte vara med och folkomrösta om förbifarten? Ja varför får inte Gävleborg, Västmanland, Uppland, Södermanland och de län som påverkas av byggandet av förbifarten? De breda infrastruktursatsningarna som nu sker (Förbifarten Stockholm och Citybanan) är projekt avsett mycket för att utveckla infrastrukturen, lösa upp knutar, göra den mer tillgänglig. Satsningar på både väg- och spårtrafik är för att lösa upp de knutar som finns, inget kan lämnas åt sidan. Spårproblemen kring Stockholms Central, trafikeländet på Essingeleden är problem som sprider sig långt utanför Stockholm. Fler än bara stockholmarna påverkas av satsningen på förbifarten, det är då märkligt att bara Stockholms tycks få rösta om den.

Bloggar: Andreas, Kent.