onsdag, april 21, 2010

Inte läge att hindra MUF längre

Anmäl alla skolor till Skolinspektionen om de tar beslut om att utestänga politiska ungdomsförbund, polisanmäl alla de lärare rektorer eller övrig personal som försöker hindra dem från att kampanja på skolor och prata med eleverna. Det är det tydliga budskapet från moderata Ungdomsförbundet. Det är intressant att MUF nu tar ett steg längre, det har tidigare varit allt för mjäkigt med inställningen. Folk har säkert surat för att man har blivit hindrade från att kampanja på någon skola, nu närmar sig valrörelsen och med takt som fler skolor väljer att utesluta politiska ungdomsförbund i annat fall än när de är inbjudna dit blir läget mer allvarligt. Därför måste politiska ungdomsförbunds demokratiska rättigheter tas på allvar.

Många skolor tar besluten för att de enligt egen utsago inte vill ha extrema politiska ungdomsförbund, Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna. Därför finner de en anledning att utestänga samtliga ungdomsförbund. Vem vinner? Jo de extrema vinner på skolornas beslut. Detta är inte demokratiskt försvarbart. Tryck- och yttrandefrihet är några av våra demokratiska grundpelare, något som bara inte ska läras ut till unga utan den ska också praktiseras på våra skolor. Moderata Ungdomsförbundet är en en av de mest aktiva aktörerna ute på svenska skolor. Deras verksamhet bygger på många medlemmars frivilliga uppoffrande att locka andra ungdomar att engagera sig politiskt. Därför är kampanjen ett viktigt instrument då många kommer in den vägen.

Moderata Ungdomsförbundet har idag valt en väg, jag hoppas att de andra tar till sig vilken handlingsplan MUF har presenterat idag. Detta gör inte MUF för sin egen skull, detta görs för att de värnar om att få komma ut och diskutera med unga, locka nya medlemmar till politiken. Det är viktigt att peka på många av de centrala gestalterna inom MUF och de unga Moderata riksdagsledamöterna har blivit engagerade i MUF tack vare skolkampanjer. 12 av 14 unga moderata riksdagsledamöter, 11 av 12 förbundsstyrelseledamöter i MUF, alla har de att tack skolkampanjen som instrument att locka nya unga engagerade. Därför är det välkommet att Moderata Ungdomsförbundet släpper mjäkigheten och utmanar skolornas stelbenta hållning till de demokratiska rättigheterna som vi värnar.

Bloggar: Jenny