tisdag, april 27, 2010

Julklappsutdelningen fortsätter

De rödgrönas vilja om allt till alla fortsätter. Det är intressant att de nu börjar presentera de stora, så kallade miljardförslagen. Nu får i en inblick i deras stora satsningar. Sanningen är densamma, höjda skatter på arbete ska ge fler miljarder i bidrag till Sveriges kommuner och landsting. . Regeringen har valt till tillföra ytterligare 22 miljarder. Det har gjorts trots skattesänkningar för vanliga inkomsttagare, för att stabilitet i offentliga finanser har varit väsentligt. De rödgrönas förslag är ännu en julklapp i deras ambition om mer till alla, där för vill de hela tiden tillföra mer än regeringen.

Sveriges kommuner och landsting är kärnan i svensk välfärd. Därför satsar regeringen 22 miljarder mer än förra regeringen. Satsningen finns för att det har förts en konsekvent arbetslinje samtidigt som de offentliga finanserna har värnats. Jag är ingen motståndare till fler resurser till kommuner och landsting, "men någon måste betala". Och med de rödgrönas prioritering, nåväl hur kan man kalla det prioriteringar när man lovar allt till alla. De rödgröna får faktiskt visa vad de prioriterar. Alliansen prioriterar välfärden och goda offentliga finanser. Vad prioriterar de rödgröna?

Bloggar: Johan, Peter