lördag, april 17, 2010

Krönika: Det är med samtalet som Moderaterna vinner

Nu drar även jag med i vågen av helgkrönikor. Detta gör jag i kölvattnet av Moderaternas kommunala rikskonferens, en konferens som jag ännu inte har fått tillfälle att besöka. Det är vanligtvis en konferens där Moderaterna diskuterar olika utmaningar i samhället och om hur vi som parti ska kunna möta samhället med nya och effektivare lösningar. Dock kändes det som att denna konferens präglades av en större grad av allvarlighet, det är sista kriks innan valet, ödesvalet där Moderaterna tar sig an väljarna med budskapet om föregångslandet, ett föregångsland som Sverige har visat sig vara i många fall.

Kampen kring väljarnas förtroende för fyra år till ligger i hur vi samtalar med väljarna. Det är budskapet från partiledningen. Inget annat är egentligen möjligt, väljarna måste få veta vilken framtid och vilket val som de står inför. Kommunala rikskonferensen, en konferens som samlade omkring 2 500 moderater i Göteborg under fredag och lördag är ett avstamp och ett tecken kring att nu börjar det riktiga arbetet för att söka väljarnas förtroende ännu en gång. Just samtalet kommer bli det väsentliga i Moderaternas valkampanj. Det är ett sunt tecken, väljarna väljer vi att samtala med, långt ifrån den dåtid då vi talade till väljarna via gammaldags torgmöten. En annan tid är här och då krävs nya tag för att söka väljarnas förtroende. Det är där som vi aktiva inom Moderaterna och alliansen

Fredrik Reinfeldt talade mycket om den valrörelse som står framför oss där vi mer och mer märker att vår egen insats avgör mycket av den utgång som valet tar den 19 september. Tydligt var också det faktum som Fredrik drog fram ofta, Sverige har blivit ett föregångsland när det kommer att ta ansvar. Sverige har visat att det går att ta ansvar genom en kris, hålla ordning på offentliga finanser för att slippa tvånget kring skattehöjningar och nedskärningar, en vardag som kommer inträffa i länder som Grekland, Spanien och Storbritannien där man har valt en hel annan väg genom krisen. Tack vare regeringens finansiella hållning finns det nu ett utrymme för reformer snarare än för nedskärningar. Det är det ansvaret som Alliansregeringen har förvaltat och som vi nu söker väljarnas förtroende att få fortsätta med, inget annat alternativ är möjligt.

Moderaterna ska gå till val på att samtala med folk om vilken framtid som de nu står inför. Valet 2010 har kommit att bli det viktigaste för säkerligen den här generationen. Det handlar om vi ska fortsätta förändringen mot ett samhälle präglat av lägre skatter, mer öppenhet, större valfrihet och mer av medborgarrättigheter framför politikers inflytande över människors vardagsliv. Vi inom partiet och inom Alliansen har ett stort arbete att utföra för att vi inte ska riskera gå tillbaka till den skattehöjningsiver som präglade den svenska vänstern under 80-talet. Det handlar om en utvecklings som vi ser att vi går tillbaka mot ökad tillväxt, ökad statliga överskott och minskad statsskuld. Det är mot en framtid då Moderaterna och Alliansen kan ta ytterligare steg för att öka individers ekonomiska friheter och valfriheter.

Bloggar: Kent
Media: AB, DN, Exp, SvD