onsdag, april 28, 2010

Människors plånbok gröps ur

Miljöpartiet fick igenom 25 % av sin politik, 2 kr blev 49 öre när rödgröna blev överens om bensinskatten. Ytterligare ett grepp att gröpa pengar ur folks plånböcker togs i och med det här beslutet. 11 miljarder ska det ge, jag är intresserad av att se var de övriga miljarderna ska komma ifrån, de två senaste dagarna har gett ytterligare 132 miljarder i löften. Största risken är att det är de vanliga skattebetalarna som får stå för investeringsfesten.

Det som Alliansen har haft som fokus, att satsa på klimatinvesteringar i tredje världen är inte en prioriterad fråga. Det har märkts ganska tydligt hur de rödgröna har som fokus att göra stora insatser i Sverige, insatser som har klent resultat i det stora hela. En höjning av skatten på bensin är inte något som ger en direkt positiv i det hela. Den stora förloraren är den vanlige medborgaren, förloraren är även de företag, inom åkeri- eller inom skogsnäringen som är beroende av långa transporter.