tisdag, april 06, 2010

Marknaden ger billigare receptfritt

Jag verkligen älskar avregleringen av apoteksmonopolet. Inte för att jag är högst beroende av dess produkter, utan för att jag dagligen inser faktum att det har blivit lättare att få tag på receptfria läkemedel när man behöver det. Insikten av att tillgången till receptfria läkemedel har varit ungefär som den svenska sjukvården, att det inte har varit jämlikt i hela landet är ett faktum som gjort avregleringen av apoteksmarknaden till en viktig fråga. Avregleringen av den svenska apoteksmarknaden är inte bara en fråga om pris vilket en motståndsivrig opposition har höjt rösterna emot. Frågan har handlat mycket om folk rättighet till att kunna komma åt receptfria läkemedel närsomhelst, varsomhelst.

Att nu Apoteket förutspår ett prisras senare i år är bara ett led i den strävan efter en mer tillgänglig apoteksmarknad. Fler företag kan konkurrera på marknaden vilket förstås sätter spår, priser, tillgänglighet och bemötande. Medstops tv-reklam är ett exempel på hur de vill upplevas som en återförsäljare med hög trovärdighet. Att avregleringen av apoteksmarknaden är viktig för Alliansen går inte ta miste på. Tillgängligheten till receptfria läkemedel måste vara given oavsett tidpunkt på dygnet och var i landet man bor. Den friare apoteksmarknaden är ett led i att göra apoteken mer tillgängligt för människor, och i förlängningen göra receptfria läkemedel billigare.

Bloggar:
André, Daniel, Johan