måndag, april 12, 2010

Miljöpartiet sviker företagen

Tomas Tobé, näringspolitisk talesperson för Moderaterna skriver idag i Göteborgs-posten om Miljöpartiets svek mot företagen. Grön skatteväxling har bytts mot röd skatteväxling, inte längre är satsningar skattelättnader på jobb och företagande mot skattehöjningar på miljöförstörande verksamhet som tidigare varit ett miljöpartistiskt ledord. Alliansen visade att Miljöpartiets vilja om en grön skatteväxling kunde ske. Alliansen förmådde att höja skatt på koldioxid och sänka skatt på arbete drastiskt. Det blev den gröna skatteväxling som Miljöpartiet pratade om. Numera skatteväxlar Miljöpartiet mer med sig själva och anpassar sig mer till sina oppositionskamrater. Det har lett till sveket mot företagarna är det som Tomas Tobé skriver om:

Miljöpartiet
sviker företagen

Förr talade Miljöpartiet mycket om en grön skatteväxling där lägre skatt på arbete och företagande lyftes fram. Men verkligheten visar att i dag gäller det motsatta, skriver Tomas Tobé (M).

Relaterat

Många ser Miljöpartiet som en garant i det rödgröna samarbetet för att de mest näringsfientliga reformerna uteblir. Förr talade de mycket om en grön skatteväxling där lägre skatt på arbete och företagande lyftes fram men verkligheten visar att i dag gäller det motsatta. Faktum är att Maria Wetterstrand och Peter Eriksson under mandatperioden lagt sig platt för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inom näringspolitiken.

Alliansen har under mandatperioden genomfört hela 172 åtgärder och reformer för att göra det enklare och mer lönsamt att driva företag. Vi har bland annat sänkt bolagsskatten, infört jobbskatteavdrag på näringsinkomster, avskaffat förmögenhetsskatten och sänkt de sociala avgifterna. I grunden handlar det om att det är viktigt för Sverige med ett företagsvänligt klimat för att fler ska våga ta steget att bli entreprenör.

Alliansen vill även gå vidare med hur arbetslinje kan utvecklas. Vi är överens om att företagandets villkor är centralt för hur jobb skapas. Inom det rödgröna alternativet är läget det motsatta. I omröstning efter omröstning har de avslagit regeringens förbättringar för företagen. Störst har motståndet varit från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet men även Miljöpartiet har bekänt färg. Deras historiska förståelse för småföretagens villkor är som bortblåst.

Vill straffbeskatta företag

Det nya Miljöpartiet vill i stället kraftigt höja skatten på näringsinkomster som särskilt skulle drabba soloföretagarna hårt. De vill straffbeskatta företag med anställda under 26 år och äldre än 65 år samt avskaffa både rut- och rot-avdragen. Till detta ska läggas att Miljöpartiet vill höja energiskatterna med två miljarder kronor, bensinpriset med två kronor per liter samt förbjuda allt inrikesflyg söder om Sundsvall. Vidare vill Miljöpartiet införa rätt till heltid, återinföra friåret samtidigt som de är skeptiska till tidsbegränsade anställningar. En politik som konsekvent handlar om att göra det dyrare och svårare att bedriva företag.

Samtidigt finns frågor Miljöpartiet fortfarande har en mer positiv inställning till, som mindre företags tillgång till kapital. Förmögenhetsskattens avskaffande fick snabbt brett stöd av Miljöpartiet eftersom de också insåg att den skapade stora problem för kapitalbildningen i företagen och att den dessutom drev kapital ur landet.

Miljöpartiet behöver nu ge besked om varför de sviker småföretagen och om de är beredda att återinföra förmögenhetsskatten? Från S och V har vi redan fått klara besked medan Miljöpartiet blivit allt tystare. För alliansen är det glasklart att förmögenhetsskatten var skadlig för företagande och att det snarare behövs fler åtgärder för att öka tillgången till privat riskkapital. Att efter en djup kris, där jobben behöver bli fler, försvåra företagens möjlighet att växa vore inte bara skadligt utan direkt oansvarigt. Miljöpartiet blir därför svaret skyldig.

Tomas Tobé (M)

riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson


Bloggar: André