torsdag, april 01, 2010

Nu är kampanjen igång

Nu jobbar vi för ett bättre Sverige. Visionen om att hela Sverige ska jobba drivs bäst av de som fokuserar på jobbskapande åtgärder och fokuserar på att de som arbetar ska få behålla så mycket av sin lön som möjligt. MUF älskar alla som jobbar, vi gör ingen skillnad på yrken. Oavsett vilken arbetsinsats som görs betyder varje insats, därför älskar MUF alla jobb.


Bloggar: Andre