lördag, april 17, 2010

Om det nu inte skedde något val?

Egentligen blir man lite bedrövad när det kommer fram uppgifter om att det förekommit oegentligheter i tidigare provval i Stockholmsmoderaternas regi. TV4 hade verkligen försökt göra ett scoop utav detta igår genom att intervjua en de som deltog i detta påstådda fuskande och som nu ville lägga sina koret på bordet. Det som också skulle framkomma var att tidigare ordföranden i Stockholms län HG Wessberg kände till allt och till och med godkänt detta, vilket han förnekar. Detta ett provval som skulle ha skett under hösten 2001.

Dock blir man lite förvånad när presskommentaren från Stockholmsmoderaterna är att det i överhuvudtaget inte skedde något provval till landstinget under hösten 2001, det skedde under våren 2002. Inte ens att de utpekade inte ens deltog i provvalet till riksdagen 2002. Så här skriver Förbundsjuristen Håkan Wallensten på Stockholmsmoderaternas hemsida:

"Kommentar med anledning av påstått valfusk

Presskommentar av Moderaterna i Stockholm stads förbundsjurist tillika organisationschef Håkan Wallensten med anledning av i media förekommande påståenden om fusk i provval till landstinget hösten 2001.

I media har det framkommit påståenden från en före detta moderat medlem Ibrahim Adan som gör gällande att det i provvalet till landstinget hösten 2001 skulle ha förekommit fusk. Låt mig då först redogöra för att det under hösten 2001 inte har förekommit något sådan provval till landstinget.

Provvalen för Moderaterna i Stockholms stad till kommun och landsting inför ordinarie val 2002 genomfördes under våren 2002. Sista inlämningsdag i provvalet till kommun och landsting var 15 mars.
Hösten 2001 genomfördes ett provval, men detta var till riksdagen. Sista inlämningsdag i detta provval var 25 september.

De personer som Ibrahim Adan påstår ha deltagit i det som han kallar provvalsfusk under hösten 2001 kandiderade över huvudtaget inte till riksdagen.

Med anledning av de påståenden, om händelser för nio år sedan, som i går framkom att Förbundsstyrelsen 2001 skulle fått ta del av ett brev med misstankar om valfusk gjorde att jag i går kväll, på uppdrag av förbundsordförande Sten Nordin, gick igenom samtliga protokoll från förbundsstyrelsens sammanträden under den aktuella tidsperioden. Min genomgång visar att ingen sådan anmälan har protokollförts.

Efter denna genomgång och utifrån de felaktiga påståendena om ett provval till landstinget hösten 2001 – ett provval som inte ens ägt rum vid den aktuella tidpunkten – gör jag bedömningen att det inte nu finns någon grund för vidare utredning.

Håkan Wallensten

Förbundsjurist och Organisationschef för Moderaterna i Stockholms stad"

Nu kan man undra lite vad som ska komma fram egentligen, ingen utredning ska göras, för hur ska man då kunna utreda eventuella röstfusk i ett val som inte ens har förekommit? Och hur ska man utreda eventuella personers röstfusk kring sina egna kandidaturer om det inte ens deltog i provvalet till riksdagen? TV4 och media får ju förklara sig, har Ibrahim Adan blivit felciterad? Eller är han inte trovärdig i sitt yttrande? Han har ju redan på egen utsago fuskat i ett påstått provval, fuskar han även med uppgifterna till media?

Bloggar: Kent, Lotta, Mary,Tokmoderaten
Media:
AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, SvD, SvD