måndag, april 12, 2010

Rättvisa att få växa efter egna förutsättningar

I ett rättvist Sverige lämnas ingen utanför. Veckans bloggdebatt tar sig an den förvalskampanj som Moderaterna har startat. För mig som politiskt aktiv har det alltid varit viktig med en politik som är rättvis för alla. Att den som jobbar känner att det lönar sig, att den som hamnat utanför ska få ta del av de verktyg som behövs för att komma in i arbetslivet igen. Arbete är det som kommer vara den främsta rättvisefrågan i höstens val. Låt mig även lägga till rätten till sin egen inkomst som en till rättvisefråga.

När Alliansen gick till val 2006 var det med budskapet om att det skulle löna sig för alla att jobba. För den med en låg inkomst, som tvekade inför inför om ett eget jobb skulle vara lönsamt var det viktigt att ändra för att visa att alla insatser är värdefulla. Idag märks en tydligare skillnad, 1 500 kr för en som tjänar 18 000 kr i månaden är en betydligt större frihet än tidigare. En större ekonomisk frihet är en viktig rättvisefråga. Nu måste regeringen även arbeta för att visa att det lönar sig att göra karriär. Ett av Alliansens löften om slopad statlig värnskatt som har prioriterats ner måste vara en av de viktigaste reformera i nästa mandatperiod. Att alla arbetsinkomster beskattas lika är också en rättvisefråga som måste vara en prioriterad fråga.

Jobbpolitiken handlar om vad som bygger ett rättvist samhälle. Varje människa måste ha friheten att kunna växa efter sina egna förutsättningar. Grunden läggs redan i skolan, varje elevs utveckling måste anpassas efter dennes förutsättningar. Orättvisan i den svenska skolan har legat i att den har varit allt för likriktad, mer måste göras för att utveckla elever i den takt som de finner sig bäst i. Den med goda förutsättningar ska ha rätten till en bättre anpassad utbildning för att ta del av sina talanger, den som riskerar att hamna efter ska få sin utbildning anpassad för att denne i bästa möjliga mån ska kunna hänga med.

Nu lägga grunden för att skapa ett mer rättvisare Sverige. Tack vare en konsekvent finansiell politik har Sverige klarat sig bättre än andra länder i exempelvis EU. Det har gett förutsättningar för insatser för att säkra arbetslinjen ytterligare, fokus på att värna välfärdens kärna har lett till att den inte är lika eftersatt som efter 90-talskrisen. Tack vare en återhållsam politik kan man arbeta ytterligare stärka arbetslinjen. Till skillnad från många andra länder där regeringar tvingas till skattehöjningar, kan Sverige ta en annan väg in i framtiden, med fokus på att ytterligare göra det lönsammare att jobba. I rättvist Sverige lämnas ingen utanför, i ett rättvist Sverige tillåts alla att växa efter sina egna förutsättningar.

Media:AB, Exp, SvD
Bloggar: Edvin, Högberg, Magnus