tisdag, april 20, 2010

Rödgörna fuskar om förbifarten

Vad är det vanligaste med det rödgröna samarbetet? Är det oförmågan att komma överens eller är det Socialdemokraternas vana att vika sig inför sina rödgröna kamrater? Idag fick vi erfara både och. De rödgröna har lämnat besked kring Förbifart Stockholm, men beskedet ska väljarna ta genom folkomröstning. Men vad är det egentligen som folk ska välja mellan? Förslaget om Förbifart Stockholm grundar sig i en bred överenskommelse om att bygga ut Stockholms infrastruktur. Det är en överenskommelse om att satsa på både vägar och kollektivtrafik. De rödgrönas utspel får en att tro att det handlar om att välja antingen eller, kollektivtrafik eller nya vägar. Det är inte ärligt, det är snarare unket, att man nu när den 3 maj närmar sig, dagen då de "stora" frågorna ska rätas ut och de rödgröna ska ge besked om sin politik, landar deras överenskommelse om ett av de största infrastrukturmässiga projekten i att det inte blir något direkt besked från de rödgröna.

När de riktigt stora frågorna ska beslutas i den rödgröna församlingen visar det sig att det fortfarande finns stora oenigheter. Min undran är egentligen, hur kommer det se ut den 3 maj? Vilka är egentligen de stora, sk miljardfrågorna som ska presenteras av de rödgröna? Kommer de att presentera några i överhuvudtaget? Det är underligt att de inte har lyckats komma överens om förbifarten. Eller rättare sagt när jag tänker till, det slår mig att det enda de har enats om är att regera tillsammans, problemet är bara att åsiktsskillnaderna är så pass stora att de inte kan komma överens.

Det mest anmärkningsvärda i den här soppan är att Socialdemokraterna ännu en gång valt att släppa sin position och lägga sig inför sina rödgröna kollegor. Vad är det för feghet som personifierar dagens socialdemokrati. Sahlin och Co valde en gång att bryta sitt löfte och lägga sig platt inför Miljöpartiets krav om trängselskatter, idag bröt man sitt löfte om förbifarten. Ett ledande parti, tre gånger så stort som de näst största har inte ens förmåga att driva sin egen politik utan hela tiden anpassar sig för att göra sina rödgröna kamrater glada. Det här är ingen överenskommelse, detta är rent fusk, det är fegt och fult och det visar på de rödgrönas oförmåga på att inte kunna enas i de riktigt stora frågorna. Jag är mycket nyfiken inför vad som kommer att ske den 3:e maj. Rödgrönas besked till väljarna den här gången var, antingen Förbifarten eller utbyggd kollektivtrafik, med Alliansen får väljarna både och.

Bloggar: Ankersjö, Edvin, Ewa, Kent,Tokmoderaten
Media: AB, DN, DN, DN, DN, Exp,
SvD