lördag, april 03, 2010

Skyll inte storstan för landsbygdens misslyckande

En borgerlig väljare är ung, välutbildad och höginkomstttagare i storstan. Verkligen en generalisering av en typisk Alliansväljare. SCB:s barometer försöker demografiskt kartlägga typen väljare efter inte bara inkomst, utan även geografisk hemvist och utbildningsstatus. Säkerligen är den slutsats som SCB kom fram till något som många inom de rödgröna vill slå på. Dock hänger jag mig inte upp mig särskilt mycket på den fronten. Det är en annan sak som förvånar mig. Camilla Anglemark, kommunalråd i Vingåker försöker förklara det genom att regeringens politik gynnar storstan, men också pga av henne, att många myndighetsjobb har försvunnit från landsbygden.

Personligen blir jag ganska förvånad hur man som kommunalråd i en kommun som Vingåker kan gå och skylla på storstan för att att regeringens reformer bara gynnar storstan, att landsbygden hamnar efter pga av "centraliseringen av statliga myndigheter". Ingen kompetent företrädare för en kommun skulle lägga skulden på de styrande i Stockholm för att offentliga jobb försvinner ifrån landsbygden. Jobb måste komma till för att företag vill etablera sig på bygden, där måste de styrande i kommunen vara på tårna. Sänkta skatter för låginkomsttagare, sänkta arbetsgivaravgifter för företag, RUT- och ROT-avdrag är inga reformer som är formade speciellt för storstäderna. Kanske något för Vingåkers kommunalråd att tänka på.

Personligen blir jag inte särskilt förvånad över Alliansens övertag i storstan. På många håll i storstadsregionerna har man visat prov på att bibehålla hög kvalitet i välfärden, skola etc, trots en låg kommunalskatt. Lomma, Täby och Solna är kommuner som visat att hög kommunalskatt inte är lika med bra kvalitet i den kommunala omsorgen, snarare är det den kommunala styrningen som är skillnaden. Det ger befolkningen möjligheten att behålla mer av sina egna pengar samt att ha tryggheten med en en kvalitativ omsorg. hade många märkt det, hade de säkert satt press på sina kommunala företrädare att i högre grad företräda sina invånare. Fokus på kvalitet framför kommunal byråkrati. Då hade säkert fler märkt resultatet av en politik som gynnat Alliansen i storstäderna, där lägre skatter kan gå i samklang med god kommunal omsorg.

Media: AB, DN, Exp, SvD
Bloggar: Peter,