torsdag, april 08, 2010

Tillväxten fixar välfärdsbiffen

13 kronor i hög skatt, smaka på det. Det är vad Sveriges Kommuner och Landstings utredningsgrupp målar upp som ett scenario. För mycket tid och resurser används till massa skitjobb i struntutredningar som dessa än än att använda dem till vad som behövs bäst, kapa köerna, fixa en mer jämlik vård. Mycket av den här utredningen talar vad som är mer nödvändigt för svensk sjukvård, att politikens avstånd till svensk sjukvård ökar avsevärt. Det måste handla mer om hur vårdens utformas av de som agerar inom vården och inte av politiker.

"
Hela grundproblemet i Sverige är att vi har ställföreträdande kunder. Vi har alltså politiker som bestämmer var, när och hur du ska känna att det är dags att gå och vart du ska gå med din sjukdom. De här ställföreträdande kunderna, politikerna, kommer alltid att försvara vårdapparaten, landstingen och strukturen före de enskilda människor som behöver vård och omsorg. Så länge jag som patient inte har mer makt över min vård och omsorg kommer heller inte någon ställa frågan om varför det kostar så mycket med vården, incitamenten för att sänka kostnaderna finns helt enkelt inte." - Magnus Andersson

Vi får antingen välja, 1000 miljarder i tillväxt eller 200 miljarder i skattehöjningar. Det är helt enkelt, antingen väljer man att fördela välfärdens resurser enligt planekonomisk modell. Eller så låter man tillväxten sköta jobbet, välfärdskakan ökar och mer vården tillförs mer resurser. När krisen vänder kräver det att vi jobbar mer och satsar mer på företagande. Arbetet för att främja tillväxt går före fler skattehöjningar. Historien har talat, höga skatter ger inte automatisk en bra välfärd. Det är snarare högre tillväxt, mer resurser från fler i arbete och ökat företagande som gör att mer kan satsas i välfärden. Ingen vill ha ett samhälle bestående av statskapitalister och radhusproletärer, människors ekonomiska frihet måste värnas.

Bloggar: André, Kent, Magnus, Peter
Media:
AB, DN, SvD