torsdag, april 15, 2010

Ty(s)tnad (v)i förhandlar, Mp envisas

Det verkar som att Miljöpartiet har gett sig den på att kravet om en kraftig höjning av bensinskatten måste igenom för att de rödgröna ska komma till ett gemensamt skatteutspel. Alliansen presenterade ett gemensamt utspel ett år innan förra valet, de rödgröna förhandlar fortfarande. Frågan är snarare eller rent retorisk, hur mycket ska vi egentligen få veta om vad de rödgröna vill inför valet? Sanningen är nog den, att valmanifestets största budskap blir, vi går till val på att förhandla med varandra. Skit i vad vi vill nu, bara ni ger oss makten att kunna förhandla fram beslut. Det är just den grisen i säcken som Alliansen gav sig den på att väljarna inte skulle behöva välja 2006.

Dagens budgetdebatt visade på en tydlig sak, Miljöpartiets politik är inget annat än landsbygdsfientlig, att vara företagare på landsbygden blir än jävligare med Mp:s politik. Det hela bekräftas i deras iver av att höja bensinskatten med två kronor, men inte kompensera det med lägre skatt på annat område. Den tidigare Miljöpartistiska paradgrenen grön skatteväxling togs över av Moderaterna och Alliansen, de höjde vissa skatter på miljöskadande verksamhet men sänkte skatten avsevärt på arbete. Därmed blev den gröna skatteväxlingen något som Alliansen kunde göra än bättre. Idag existerar ingen grön skatteväxling för Miljöpartiet, den har blivit röd, skattehöjningar kompenseras med höjda bidrag, sänkta avgifter för vissa företag kompenseras med avgiftshöjningar för andra. Miljöpartiet skatteväxlar numera rött och med sig själva.

Media: DN, Exp, Exp, Exp