torsdag, april 15, 2010

Våp med Keynesinslag tar Sverige ur krisen

"I sann keynesians anda" beskrev Anders Borg några av reformerna i finansdepartementets vårproposition. Regeringen väljer att försöka styra utvecklingen tillbaka mot tillväxt med riktade insatser, kanske något som är nödvändigt med den ekonomi vi har. Grunden i en liberal/konservativ inriktning handlar mycket om att låta marknadens spelregler få så stort utrymme som möjligt, att statens ansvar att gå in och investera folk skattepengar för att få fart på ekonomin är ju egentligen inte det mest önskvärd. Nu kan ju oppositionen tycka att skattesänkningar är en form av keynesiansk politik, de har ju alltid tyckt att regeringen har satsat mycket skattepengar på skattesänkningar, de har ju den tron att det är staten som äger folks pengar och inte tvärtom.

Vad jag dock finner glädjande är att svensk ekonomi befinner sig i ett helt annat tillstånd än tidigare. BNP:n ökar, sysselsättning och antalet arbetslösa minskar, det finansiella sparandet ökar på sikt och statsskulden minskar även den. Trots regeringens skattesänkningar på runt 100 mdr kr, har det funnits utrymme att säkra svenska finanser inför en annalkande kris, det har varit möjligt att komma igenom krisen på ett sätt, att vi nu slipper massiva skattehöjningar och offentliga nedskärningar. Kärnan i den offentliga sektorn har prioriterats genom krisen, värt att notera att det är kommuner och landsting som bär det huvudsakliga ansvaret för hur välfärdens resurser ska fördelas. Reformutrymmet har funnits just på grund av detta.

Ett kort drag ur regeringens proposition (Källa Regeringen)

Åtgärder för att stabilisera ekonomin

Arbetslösheten har stigit i krisens spår och det är centralt att hindra att den biter sig fast på en hög nivå. Det handlar särskilt om att fånga upp personer som står långt från arbetsmarknaden. Därför föreslår regeringen bland annat:

 • Tillfälligt kortare kvalificeringstid för nystartsjobb för att underlätta för äldre på arbetsmarknaden
 • Tillfällig satsning på sommarjobb för skolungdomar
 • Tidigareläggning av vissa infrastrukturprojekt
 • Förstärkta insatser till Västra Götalandsregionen

Åtgärder för att lindra krisens effekter för vissa grupper

Krisen har slagit hårt, framförallt mot vissa grupper, som pensionärer och barnfamiljer. Det är viktigt att se till att dessa grupper inte halkar efter, därför föreslår regeringen:

 • Sänkt skatt för pensionärer
 • Höjt flerbarnstillägg

Åtgärder för att stärka företagandet och öka produktiviteten

För skapa ett bättre företagsklimat och därmed öka produktiviteten föreslår regeringen bland annat:

 • Slopad revisionsplikt för mindre företag
 • Förenklade momsregler
 • Ny nationell plan för infrastruktur

Regeringens prognos för den svenska ekonomin

Återhämtningen i den svenska ekonomin ser ut att komma tidigare och bli starkare än vad regeringen bedömde i prognosen i budgetpropositionen för 2010.

 • BNP-tillväxten väntas bli 2,5 procent i år och 3,9 procent 2011
 • Arbetslösheten väntas minska och sysselsättningen öka redan i år.
 • Inhemsk efterfrågan bedöms utvecklas starkt de kommande åren till följd av ökad disponibel inkomst, fortsatt låga räntor och sunda offentliga finanser.
 • Det djupa fallet i BNP och den relativt höga arbetslösheten innebär att resursutnyttjandet är mycket lågt i dagsläget. Trots en god återhämtning medför detta att resursutnyttjandet inte är tillbaka i ett normalt läge förrän 2015.

Regeringens prognos för statens och den offentliga sektorns finanser

Det förbättrade läget för den svenska ekonomin medför att utvecklingen för den offentliga sektorns finanser blir starkare jämfört med regeringens förra prognos.

 • Underskottet i statens finansiella sparande väntas vända till ett överskott 2012.
 • Även underskottet i hela den offentliga sektorns finansiella sparande väntas vända till ett överskott 2012 och ligga väl över målet i slutet av prognosperioden.
 • För 2011 bedöms skatteunderlaget öka med över 3 procent vilket tillsammans med den permanenta höjningen på 5 miljarder kronor av det generella statsbidraget väger upp bortfallet av de tillfälligt höjda statsbidragen.
 • Det finansiella sparandet inom ålderpensionssystemet går mot ett underskott 2014. Det beror bland annat på att utgifterna ökar när ålderspensionärerna blir fler.

Jag skulle vara naiv om jag såg detta som en valbudget. Det är en budget som visar på att Sverige är på väg ut ur en de mest allvarliga kriserna sen 1930-talet. Sverige går ur krisen bättre än många andra länder, reformutrymme finns, statsskulden har minskat trots krisen, människor har fått mer i plånboken. Sverige befinner sig till skillnad från 2006 i ett läge där vi har genomlevt den mest allvarliga kris på nästan ett utmärkt sätt. Det är skillnaden, andra länder får sanera för sina utsvävningar, Sverige har tagit sig ur krisen utan att äventyra de offentliga finanserna. Alarmklockorna på Finansdepartementet ljöd inte för krisen skullen, den ljöd för att det finns de som vill göra på ett annat sätt och som nu gör anspråk att genomföra den.

Bloggar:
Andre, Kent, Magnus, Moderata Perspektiv, Tokmoderaten,
Media: AB, AB, AB, AB, AB,
DN, DN, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, Ingerö, Svd, Svd, Svd, Svd