onsdag, april 07, 2010

Varje människa frisk är en framgång

Att varje person har förmågan att återgå i arbete gör det måste ses som en framgång, likt de som ändå återfaller i sjukskrivning måste ses som en liten framgång då de har fått chansen att få komma tillbaka till arbete igen. Sanna Rayman skriver på det sättet hur vi idag har ett system som idag har förvandlat sjukförsäkringssystemet från en permanent tillvaro till en chans att komma tillbaka. Regeringens arbete att minska sjukskrivningarna har kretsat kring arbetet att förändra systemet från ständig passivitet till chans till återanpassning. Det nya systemet är inte likt de föregående helt perfekt. Men en ny väg har stakats ut, vilket är nödvändigt, trots de cyniska kommentarerna från vissa på den rödgröna fronten.

Vi får ej heller glömma bort att det bästa är om debatten inte kretsade kring det som de rödgröna förhåller sig vid, "rätten att få vara sjuk". Istället måste vi i Alliansen lyfta diskussionen kring rätten att få bli frisk. Sjukskrivning är ett tillfälligt tillstånd och måste ses som det, därför måste huvuddiskussionen kretsa kring hur de sjukskrivna på ett snabbt och på ett humant sätt kan återgå till eget arbete i den mån som går. Inget system är i sig perfekt, därför måste arbetet med återanpassningen av sjukskrivna ständigt ses över. Men inget är mer cyniskt att se människors strävan att komma tillbaka som ett misslyckande kring det nya sjukförsäkringssystemet. Att varje människa ska få en chans att komma tillbaka är en framgång, att de sedan tar steget tillbaka är den framgång som är bra för alla, det är inget misslyckande.

Bloggar: Annie, Edward, Gunnar,
Ilse-Marie, Magnus