tisdag, april 06, 2010

Veckans bloggdebatt

0,08%, så stor är chansen enligt Rädda Barnen att man idag föds i Sverige. Lyckan är något som många inklusive har haft, inklusive mig att födas i ett land där förutsättningarna för nyfödda är långt bättre än i många andra länder. Ekonomisk status, sjukvård, tillgång till mat och rent vatten, rätten till utbildning är något vi tar för givet. Att skapa en god framtid för barn i Sverige ligger inte i att kämpa för de friheter som vi tar för givet, utan skapa ett samhälle som bygger på tolerans, ger barn en god utveckling i form av utbildning och en inkörsport in i det vuxna samhället. Veckans bloggdebatt tar tag i frågan hur vi bäst tar hand om våra barn.

Jag föddes själv i en tämligen vanlig familj i en helt vanlig stad, med föräldrar som hade helt vanliga jobb. Det var egentligen inget som jag saknade, god uppfostran, vi hade råd att åka på semester, vi levde helt enkelt ett normalt liv. Den uppfostran som jag fick präglar mycket hur jag ser på vilket samhälle som framtidens barn måste få växa upp i. Jag har enkelt växt upp med lärdomen att visa respekt för andra, sina föräldrar, övrig släkt, vänner samt för mig främmande människor. Jag förväntar mig att alla visar mig den respekt som jag är beredd att ge dem. Att visa barn att ett tolerant samhälle bygger på att man visa respekt för sina medmänniskor är enormt viktigt, det visar på att samhället, att föräldrar bryr sig om sina barns uppväxt, att skolan bryr sig om barnens lärande.

Utmaningen i framtiden är att fokusera på att fler barn ska få en ljusare framtid i familjer som tar hand om dem. Att färre barn föds i fattigdom, att fler får möjligheter att påverka sin egen framtid och inkomst vilket gör deras barns framtid gynnsammare. Socialstyrelsens rapport som visade på att Sverige under en tid har fått mindre fattiga är en god trend. När fler lämnar fattigdom och kan påverka sin egen inkomst i högre grad gynnar det även de barnen i familjen. Men grunden i barns uppväxt kommer alltid att ligga i det ansvar som föräldrar och skola tar. Barnen visar den respekt som ges dem, därför byggs barns framtid på att vi alltid finns till för dem, påminner dem om deras fri- och rättigheter, men även deras skyldigheter.

Läs även om hur Alliansens om de ungas framtid.

Bloggar: Edvin, Tokmoderaten