torsdag, maj 13, 2010

Är McFusk systematiserat?

Jag fick en idag en länk till en förhandsvisning gällande Svt:s dokumentär McFusk, om påstådda fusk hos McDonald's. Eftersom jag själv har jobbat på McDonald's blev jag intresserad av att se vad de hade kommit fram till. Det klipp som jag fick se på kretsade kring problemet med gammal mat. Just att mat ska vara varm och av hög kvalitet är något som man bör förvänta sig som kund, även på en snabbmatsrestaurang där arbetstempot är mycket högt och allt ska presteras på mycket liten tid. Dessutom är arbetsvillkor något som diskuteras. Det är viktigt att de som jobbar gör de under acceptabla arbetsvillkor, och det är en punkt där arbetsgivaren har ett stort ansvar att leva upp till.

Som många inom restaurangsektorn innebär just bortkastad mat en oerhört stor kostnad. I snabbmatsbranschen är problemet särskilt hög då man förväntas prestera på snabb tid, mycket producerade produkter innebär en högre risk för att det blir mycket som inte säljs utan det blir kastat. Vad McDonald's regler interna säger är att gammal mat ska kastas och då borde man förhålla sig till det. Om det inte skulle följas är det upp till McDonald's att kontrollera berörda restauranger för att se till att saker och ting rättades till.

Om fallet är på det viset ska man nog kontrollera vilka restauranger som håller på med detta. Min erfarenhet av att jobba på McDonald's är att min restaurang var tämligen noga med att det vi serverade inte låg för länge. Jag fick den erfarenheten av att min restaurang tog kvalitén på högsta allvar. De chefer som jag hade var enligt mig särskilt noga med att det vi inte serverade för gammal mat. Hur det är idag på den restaurang som jag jobbade på kan jag inte svara på.

Ett annat fall var den om lönerna i McDonald's. Den biten behandlades inte i snabbtitten men är något som bör belysas. Alla som har ett arbete förtjänar en rimlig lön och goda arbetsvillkor. Det är på det viset som det hela är menat, och där har arbetsmarknadens parter ett ansvar att se till att dessa normer efterlevs. Jag kan av egna erfarenheter säga att just detta var ett problem på min arbetsplats. Var fallet att det var få kunder fick man från närmsta chef order om att ta rast. Huruvida man mixtrade med anställdas tidrapporter kan jag inte säga något, jag minns inte helt enkelt någon bevisad incident där någon chef hade mixtrat med min eller någon annans lönerapport. I de fall som anställda i den här dokumentären påstår att detta har skett bör ju detta ses över av både fack och arbetsgivare. Inget annat är acceptabelt.

Jag hyser förstås den högsta respekt för McDonald's som en arbetsplats där unga kan få sin första fot in på arbetsmarknaden. McDonald's ser sig själv ett föredöme gällande interaktion då de anställer folk utifrån individen, därav har McDonald's en oerhört heterogen arbetsstyrka i förhållande till både kön och etnisk bakgrund. I de fall med att anställda har känt sig kränkta, att löner har manipulerats, att gammal mat säljs till kunder vill jag påpeka att detta är något som både facket och McDonald's. huruvida detta är satt i system av enskilda restauranger eller om detta är allmänt förekommande på McDonald's är svårt att avgöra. Det här är stickprov som har gett mycket prekärt resultat. Det återstår att se om detta problem är mer utbrett än i de fall som man målar upp.

Uppdatering: Jag börjar fundera på hur Max och Burger King funderar kring McDonald's-dokumentären. Kan man förvänta sig en likadan granskning kring dessa gällande kvalitet. Nåväl, Max har velat göra sig kända för att sätta matkvalitet i främsta rummet. Maten tillagas på beställning, inget blir gammalt. Trots att jag tycker att variationen kunder ha varit bättre måste jag säga att Max har inte svikit när det kommer till att tillaga sina produkter. Där har de en nisch som slår McDonald's. Burger King är också ett gott exempel kring produktionen av sin mat.

Ifall McDonald's nu vill framstå som ett gott exempel kanske de behöver snäppa upp sig. Som tidigare anställd hos dem vet jag hur efterfrågan varierar över dagen. Det går helt enkelt att anpassa produktionen kring hur många gäster som befinner sig i restaurangen, det behöver inte tillagas mer än behövligt för att riskera att produkter hamnar i värmeskåpet allt för länge. En väntetid på två-tre minuter borde vara acceptabelt för alla då kunden kan få en fräsch burgare istället för en som legat i skåpet och blivit gammal.

Bloggar: Högberg, Motpol, Nakna sanningen, Tokmoderaten.
Media: AB, DN, Exp, SvD, Svt.