tisdag, maj 18, 2010

Arbetet för jämlik sjukvård fortsätter.

Är det något som har varit fokus för Moderaterna under mandatperioden är det den svenska sjukvården. Sjukvården, i synnerhet den offentligt drivna har dragits med en rad brister som lett till att patienter har satts på undantag, ojämlikheterna har ökat, fokus på patienters inflytande var lite främmande. nu märks en annan syn i svensk sjukvård. Mer fokus sätts till patienten och mindre fokus till systemet sig. Hela utvecklingen av svensk sjukvård har tagit sig en helt annan inriktning under de senaste åren, vilken var till gagn för patienten i fråga.

Svensk sjukvårds problematik är inte bara de långa köerna, det är heller inte jämlik i alla landsting, stora variationer kan ske mellan de olika landstingen, från bra exempel som Halland och Västmanland, till dåliga exempel som Gävleborg och Västernorrland. Det sistnämnda landstinget var det enda som inte kvalificerade sig för Regeringens kömiljard. Den satsningen var en åtgärd specifikt för att landstingen skulle ta itu med de långa köerna, vilket gav resultat, tyvärr inte i Västernorrland som blev utan medel. Jag har tidigare lyssnat till Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd i Stockholm och Moderaternas talesperson i sjukvårdsfrågor. Utmaningen enligt henne ligger mycket i att komma åt ojämlikheten i vården. Att tillgången till behandlingar och läkemedel är densamma i hela landet.

En av förbättringarna är helt klart patienträttighetslagen. Det är viktigt att det finns tydlighet inom sjukvården, regelverket ska vara strikt men enkelt. Dessutom ska patienterna veta vilka rättigheter som de har, det är det inflytandet som de förtjänar, valfrihet i sjukvård måste gå hand i hand med ökat patientinflytnade. Att öppna upp sjukvården ger patienten mer inflytande. Det ger mer av ett kundperspektiv, patienten är en kund som ska ses efter sina egna förutsättningar och krav. Ökad valfrihet och inflytande stärker sjukvårdens ansvarstagande att behandla patienten väl, annars har den möjlighet att gå någon annanstans. Konkurrens är inget farligt utan ett medel för sjukvården att stärka sin kvalitet och göra den mer jämlik, varän man får sin behandling.

Utmaningarna framöver ligger att utveckla svensk sjukvård för att öka patienters inflytande allt mer. Vårdvalet i Stockholm har gett upphov till 37 nya vårdcentraler. Kömiljarden har gett effekter i nästan alla landsting. Till det behöver Socialstyrelsens riktlinjer sättas mer i fokus, de är till för att säkerställa en säker, tillgänglig och mångsidig sjukvård som ser till patienten före allt annat. Arbetet att utveckla sjukvården och göra den mer jämlik oavsett var man bor och vilken ekonomisk status man har. Det är de krav som man om rimligen kan kan ställa på den svenska sjukvården, speciellt den offentligt drivna sjukvården som ska vara till gagn för alla.

Bloggar: Daniel, Filippa och jag, Kent, Lotta, Peter.
Media: SvD.