onsdag, maj 19, 2010

Betyg ett instrument för barns utveckling

Regeringen vill nu införa betygen från årskurs sex. Man lägger nu grunden för en skola där kunskapsutvecklingen allt mer följs från tidigare ålder. För mig handlar det om ett viktigt steg i utvecklingen av den svenska skolan. Det går inte att dalta vare sig med skolan eller dess elever, utbildningen är till grund för att barn ska klara sin framtid. Det är den viktigaste delen i samhället förutom arbetsmarknaden. Genom skolan och en ständig kunskapsutveckling görs barn redo för vuxenvärlden. Men det behövs verktyg för att följa barns utveckling, där är betyg en viktig pusselbit.

Det är viktigt att antyda att betygen är inte en form av siffra eller bokstav på ett papper. Det är mycket mer än det. Betyget ska spela roll för den enskilde elevens utveckling över tid. Det är viktigt att följa varje elevs utveckling under hela tiden. Det för att fånga upp de svårigheter som elever upplever under skolgången. Detta har tidigare varit ett problem, man har inte riktigt sett problemet utan skjutit det på framtiden. Resultatet har visat sig tydligt när steget till gymnasiet ska tas. Det har varit ett problem som har dolts och som inte tagits på allvar.

Vad gällande regeringens förslag på betyg är det helt nödvändigt. Betyg är ett kvitto på den enskilde elevens utveckling, därmed behövs betygen tidigare. Vikten av att följa barns kunskapsutveckling är inget som nedprioriteras. Det är viktigt att följa barns utveckling av dag ett. Den enskilde eleven och dess föräldrar bör hela tiden ha vetskap om hur denne ligger rent kunskapsmässigt.

När nu detta steg tas gör man mer för att förbättra kunskapsutvecklingen i skolan. Jag anser inte att barns stress ökar i och med att betyg införs tidigare. Inget annat är väl mer stressfyllt än att få reda på hur man ligger till mindre än två år till gymnasiet. Detta är ett viktigt steg att på ett bättre sätt följa barns utveckling. Kan betygen visa på något är det om insatser behöver sättas in för att rädda upp situationen. Görs den i rätt tid, och i många fall tidigare än nu, minskas risken för utslagning inom den svenska skolan.