söndag, maj 02, 2010

Därför har internet ersatt första maj

Jag fick påbackning av en socialdemokratisk bloggare, han hade märkt en sak med gårdagens inlägg där jag spelade lite på första maj spelade mindre roll idag, där jag även tryckte på att det bästa för att skapa mer rättvisa i samhället vore om vi arbetade mer, inte slutade arbeta en dag som denna för att gå ut och manifestera mot orättvisorna. Nu har vi i de borgerliga leden uttryck en del ironi emot första maj. Anledningen har varit de som går i tåget, nämligen Socialdemokraterna som nästintill oavbrutet har regerat landet sen början av 1930-talet och som har haft gott om tid att göra något åt orättvisorna. Att säga något är en sak, att göra är en annan.

Dock vill jag påpeka första majs roll som en dag för att manifestera mot orättvisor som starkt konkurrensutsatt. En av anledningar är varför jag sitter här och skriver. Internet är idag den tydligaste arenan för uttrycka sina åsikter, det har blivit ett första maj året om. Mycket av det märktes i samband med FRA-debatten. En lag var på väg att tas fram, men den stötte på en debatt som blev en sinnebild på hur internet kan funka som en interaktiv plats för att demonstrera. Stor del av den rollen spelar vi bloggare, vi som ger vår syn på dagens händelser, skapar debatt och utmanar det traditionella mediet. Till följd av den massiva debatt och motståndrörelse som växte fram på internet fick internet en renässans genom just FRA-debatten. Vad var bra med detta?

Just den demokratiska aspekten är något som har fått en helt ny innebörd i och med internet, just FRA-debatten blev en sinnebild för hur medborgerlig kritik fick en central roll i den politiska debatten. Tack var en rad politiska företrädare som stod upp för att lagen inte skulle få gå igenom för snabbt, vikten av att den individuella integriteten inte fick sättas ur spel fick lagen den stötning och blötning som den förtjänades. Resultatet blev inte bara en massiv debatt, utan även en förändring i det svenska politiska landskapet, i och med Piratpartiet.

Just internet vill jag påpeka är en stor orsak till att första maj har spelat ut sin roll. Idag med internets utveckling de senaste åren har vi skapat möjligheter att dagligen manifestera för våra åsikter och för vad vi anser vara orättvist i samhället. Det finns egentligen ingen anledning till första majs särställning som en dag vikt åt arbetarrörelsen. Vi är idag interaktiva och manifestera kan vi idag göra mycket tydligare, i fler forum än tidigare. Om nu första maj försvinner som röd dag? Kanske inte så troligt. Detta är förstås en debatt kring hur första maj har flyttat mer in på det interaktiva mediet och spelar nu en roll dagligen. När som helst du tycker att något är orättvist, är det bara att uttrycka det och fler människor nås nu än tidigare, där har vi en arena långt större än det demonstrationståg som en gång årligen tågar genom din stad.