lördag, maj 29, 2010

Det är Mona som är krisen

Foto: Dennis Lindbom
Det är en ganska dräpande rubrik som Aftonbladets har på sin löpsedel, Monas stora kris. Det är ju intressant att just Aftonbladet, en tidning som tidigare har varit nära det Socialdemokratiska Arbetarpartiet beskriver partiet på det här sättet. Men kanske har de tröttnat på vad som händer inom partiet. Förändringsarbetet som hade behövts inom partiet har nästintill uteblivit, just samarbetet med de andra rödgröna partierna har tagit mycket av fokus. I kölvattnet av det rödgröna samarbetet har arbetet med att förändra det egna partiet inte blivit lika viktigt. En miss i många fall, efter ett nederlag bör man ju ställa sig hur partiet behöver förändra sig för att förhindra historien att upprepa sig ännu en gång.

Aftonbladet går igenom det som de kallar Monas stora kris, väljare som flyr, oklar politik, interna bråk och kritik från andra S-profiler. Det är tämligen en stor utmaning för Mona Sahlin att ta itu med dessa problem. Men jag skulle vilja säga det inte är en kris kring Mona Sahlin, mycket i mig säger att det är Mona som är krisens centrum i sig. Hon har inte förmått partiet att göra den förändring som var nödvändig sen valnederlaget 2006. Varken Mona eller Socialdemokraterna har lärt sig den läxa som de borde ha lärt sig, varför flyr väljarna? Varför har vi inte förtroende? Hur ska vi förändra partiet för att få tillbaka väljarna förtroende? Om valet 2006 var ett nederlag i sig är det inget emot vad som kan hända Socialdemokraterna i detta val, de kan till och med tappa rollen som Sveriges största parti.

När Moderaterna led sitt stora nederlag 2002 blev det starten på ett förändringsarbete som skulle sätta avtryck i svensk inrikespolitik. Det blev också uppstarten som skulle bli den koalition som idag är Alliansen. Just förändringsarbetet inom Moderaterna var något som rönte stor framgång. Fyra år senare var Moderaterna ett helt annat parti, de reparerade sitt nederlag och lyckades tillsammans med allianskollegorna locka väljarnas förtroende. Det var ett krävande arbete, ett arbete som gjorde att man tyvärr fick offra en del frågor som jag gärna hade viljat se Moderaterna driva ännu mer.

Problemet med de rödgröna är att deras största parti inte har lärt sig sin läxa efter valnederlaget. Fokus har varit för mycket på att återta makten igen i detta val, det märks tydligt i det rödgröna samarbetet, fokus har legat på att få den ihop ett samarbete, tillräckligt trovärdigt för att locka väljarna i valet. Det har förstås spelat roll för Socialdemokraterna, de är idag i en position där 2006 års valnederlag riskerar bli en parentes i jämförelse med det valnederlag som de nu riskerar att genomgå. Krisen är här och nu, Monas kris riskerar att bli partiets största kris, och det är väljarna som ger domen.

Bloggar: Dick, Ekonomisten, Lars.
Media: SvD.