onsdag, maj 19, 2010

Det finns inget alternativ utan Förbifarten

Trafikverket har byggt prognoser som talar för att problemen inte försvinner vid förbifartens byggande, 10-15 år räknar man med för att kapaciteten ska vara otillräcklig. Trots dessa prognoser ändrar det inte mitt ställningstagande gällande förbifarten. Att scenariot som byggs upp är illavarslande, går det att jämföra med det mest troliga scenariot utan förbifarten. Stockholm idag skulle korka igen totalt om man ser till den befolkningsökning som sker. Man måste även se förbifarten som en del i helheten, inte som den ultimata lösningen. Satsar man inte vägar, kan man inte satsa på kollektivtrafik som behöver vägarna.

Det stora problemet är inte bara trafikstockningarna, ett stort bidragande problem är att många resor är totalt onödiga. Folk tvingas att resa in till stan för att vända. Därför byggs mycket av de kollektiva trafiklösningarna på tvären, för att underlätta resandet och minska de onödiga resorna. Det är en viktig aspekt att ta hänsyn till. Om Storstockholms lokaltrafik ska bli effektiv och mer tillgänglig är det viktigt att se till alla aspekter, bygg vägar, bygg ut kollektivtrafiken, satsa på att länka samman kollektivtrafiksträckor med varandra för att underlätta resandet och minska de onödiga resorna.

Bloggar: Helena.