onsdag, maj 26, 2010

En gynnsam stockholmsskatt

Den rödgröna fastighetsskatten slå främst mot medelklassen, av de mer än 40 000 husägarna har idag mer än hälften av dem en inkomst under 40 000 kr. Jag tycker inte att detta är rimligt. Det här blir en skatt som slår mot vanligt folk, det var väl inte tänkt så. Att sedan föreslå ett slopande av uppskovsräntan är enligt vissa helt ofinansierat. Det kommer även gynna de med högsta inkomsterna. Den gynnsamma Stockholmsskatten handlar om att de med låga taxeringsvärden, höga inkomster och högt värde på sin bostad blir de riktiga vinnarna på de rödgrönas förslag.

Man kan ju förstå de rödgrönas vilja att komma åt de riktigt dyra villorna, det är ju främst en skatt som ska slå mot just dem. Men fastighetsskatten slår mot själva markvärdet, inte mot det som är byggt på marken. Som jag tidigare skrev, slår den även mot husägare med minimalt boende, men ett boende i ett område med högt taxeringsvärde. Därmed kan man slippa undan tämligen lindrigt om man har en herrgård i Småland än vad småhusägare på Lidingö gör. Problemet enligt den kritik som kommer är enligt min kritik, den slår främst mot vanligt folk. De med höga inkomsterna är de stora vinnarna av de rödgrönas fastighetsskatteförslag