torsdag, maj 20, 2010

Ett ökat ansvar för Afghanistan

Torbjörn Pettersson från Svenska Afghankommittén blir ny ambassadör i Kabul, Krister Bringéus får en ny roll i den svenska närvaron i Afghanistan. Detta görs för att stärka den svenska civila närvaron i Afghanistan. Därmed tas ytterligare steg för att säkerställa en god civil uppbyggnad av det afghanska samhället. Jag tycker förslaget är bra, då både militära och civila insatser sätts i fokus för den svenska truppnärvaron. Nytt för denna satsning är just att en civil representant placeras i Mazár-e Sharif för att stärka de svenska civila insatserna i Afghanistan.

Det är viktigt att det svenska deltagandet i Afghanistan stärks på detta sätt. Det tas nu tydligare tag gällande både de militära samt de civila insatserna för säkerställande och uppbyggande av det civila afghanska samhället. Det går inte heller att tvivla att detta är ett ambitiöst grepp att att ytterligare stärka den svenska närvaron i Afghanistan. Det finns egentligen inget annat alternativ som är seriöst, att dra tillbaka den svenska närvaron är djupt osolidariskt för Afghanistans utveckling.