onsdag, maj 12, 2010

EU ska inte ta ansvar för bristande ansvar

Jag är lite förvånad att man från EU lyfter det här förslaget om att EU-kommissionen ska kunna ha den yttersta makten över EU-länders statsbudgetar. Dock kanske det inte är särskilt förvånande att detta förslag kommer nu. Flera länder är inne i en djup kris gällande deras offentliga finanser. Det krävs hårda tag för att vända den negativa spiral som många länder har satt sig i. Dock finner jag det svårt att EU ska gå in och diktera enskilda länders budgetprocesser. I det fallet kan jag lyfta fram Storbritannien och dess konservativa ledare David Cameron. Jag tror inte att detta förslag står särskilt högt i kurs på 10 Downing Street. Cameron själv inser faktum att det krävs nya grepp att komma åt det brittiska underskottet, det har inte EU behövt konstatera.

Enskilda EU-länder ska inte kunna lita sig till EU och dess kommission för sitt bristande ansvar gällande de offentliga finanserna. Man kan ej heller bortse från ländernas egen suveränitet som jag ser skulle sättas på spel ifall EU-kommission fick dessa befogenheter. Varje lands medborgare måste ha den friheten att få avgöra vilka de vill se ska axla deras förtroende att leda landet. Kan man inte ta ansvar för sin politik eller ekonomi förtjänar man inte väljarnas förtroende. Bristande ansvar är inget som Kommissionen ska lägga sig i och styra över, där måste varje enskild regering ta sitt ansvar. I det fallet finner jag detta förslag som ett förslag som mer går mot EU som ett överstatligt än ett gemensamt samarbete för att lyfta Europas förhandlingsposition.

Media: DN, SvD, SvD, Svt, Svt.