fredag, maj 14, 2010

Gomorron Mp klarar inte ekonomin

Miljöpartiet går till kongress en helg då allt fler enligt min tolkning har börjat syna deras politik och hur den slår. DN skriver om medelklassen som Miljöpartiets främsta mål i detta val. De gör förvisso några spännande förslag som lättnader för tjänsteföretag, en bransch där de stora tillväxtpotentialen sker. Miljpartiet är även ett parti som den borgerliga Alliansen har kunnat samarbeta med bra på kommun- och landstingsnivå då vi delar många ståndpunkter i vård- och skolfrågor. Men nu handlar inte detta om ett parti som vill regera på den nivån, de vill ta över riket Sverige, och det med en helhetspolitik som går långt utöver de lättnader för tjänsteföretag som de har som ett av sina främsta kort.

Om det nu är Maria Wetterstrands frånvarande i nyhetsflödet som gett Miljöpartiet den tillbakagång eller om det rentav är i kölvattnet av den ekonomiskpolitiska motion som de rödgröna presenterade förra veckan. Miljöpartiet har visat sig bli mer av ett rödrött parti än ett rödgrönt parti. Partiets drastiska förslag om att höja bensinskatten med två kronor är ett förslag som skulle allvarligt skada tillväxten, speciellt på landsbygden. Det med tanke då de också har övergivit tanke om grön skatteväxling, sänk inkomstskatten för att kompensera för höjda bensinkostnader. Numer finns det bara en röd skattehöjning, om det sker en skatteväxling sker det snarare inom partiet.

Väljarna säger enligt Novus Opinion att de misstror Miljöpartiets förmåga att klara den svenska ekonomin. Tidigare har veckan har det diskuterats mycket om finanskrisen som ett trumfkort för Regeringen Reinfeldt. I kölvattnet av Greklandskrisen och EMU-ländernas gigantiska räddningspaket säger många att detta är något som experter säger är en fördel för regeringen. För Reinfeldt och Borg kan inget annat vara en fjäder i hatten för dem. Internationella experter samt World Economic Forum framhåller Sverige som ett föredöme att hantera de offentliga finanserna. Den nya svenska modellen är i antågande, den handlar om ekonomiskt ansvarstagande, att hålla igen för att inte tvingas till självsanering och för att värna kärnan i välfärden. Där misstror väljarna Miljöpartiets förmåga enligt Novus.

Bloggar: Kent, Politikerbloggen.
Media: DN, DN, Exp, Nyhetskanalen, SvD, SvT.