söndag, maj 09, 2010

Har Mona koll på löntagarna?

Enligt Mona finns det sju miljoner löntagare, det framgick i kvällens debatt, SCB säger lite mer än fyra. Att Mona brister i okunskapen är bara förnamnet, hon brister i politiken. Om bidrag är det som håller ihop Sverige kan man undra hur det hade gått om Sverige hade styrts av de rödgröna under krisen. Valet kommer att handla om vem som har den bästa jobbskapande politiken, det är lätt att säga att politiken ska skapa jobben. Det finns en sån dröm inom vänstern att politiken är lösningen på folks problem, inte att politiken är själva problemet.

Om ett trovärdigt regeringsalternativ ska kunna inbringa förtroende hos väljarna är det en jobbskapande politik. Lösningen är här att politiken gör avsteg från arbetsmarknaden, underlättar de jobbskapande instanserna, ofta de privata företagen att växa under rättvisa förutsättningar. Mona Sahlins agenda här lyser igenom, det ska bli dyrare att jobba för en med lägre lön, det ska bli gynnsammare för en som har hög lön när denne inte jobbar. I vilket universum är det rättvist? Jag hade hoppats att Mona hade hållt sig undan löntagarna, de behöver inte en skattechock i den väg som de rödgröna vill driva igenom. Jag är för övrigt glad över Vänsterpartiets skattehöjarfest inte fick gå längre, det kan man vara glad med.

Nu möttes Mona Sahlin och Fredrik Reinfeldt i kvällens Agenda. Det är allt mer tydligt att bidrag står mot jobb. Även om debatten inte innehöll särskilt många politiska löften var det bra att veta var de olika politiska viljorna pekade mot. Som jag i min krönika pekade på att det är viktigt att vara ansvarsfull och inte spela med skattebetalarnas pengar, var det skönt att höra Reinfeldt peka på att de offentliga finanserna ska värnas till varje pris, det med fokus på att också trygga välfärdens kärna. Det görs bäst genom en jobbskapande politik, inte en politik som ska skapa jobb. Det är statspolitik som sätter politiken främst mot individpolitik som sätter individens och dess förutsättningar främst. Det är bidragspartiet mot det nya arbetarpartiet.

Bloggar: Magnus, Tobleronepolitik.
Media: AB, AB, DN, Exp, SvD, SvT.