torsdag, maj 13, 2010

Hur demokratiskt är Svt Debatt?

Svt valde att ta bort Fredrik Segerfeldts artikel om enpartistaden Malmö, en stad mycket präglat av Ilmar Reepalus styre. Reepalus förehavande har synnerligen varit i fokus under den senaste tiden, inte minst med hans agerande kring Malmös judiska befolkning, en befolkning satt i undantag. Det är förstås frustrerande för Malmös judiska befolkning när stans starke man har ett tycke att de har ett ansvar för hur de bemöts med tanke på Israels agerande. Nåväl, alla judar kommer ju inte från Israel.

Artikeln i sig som publicerades på Svt:s debattsida är en artikel mycket präglad av hur Malmös ledande politiker har gett fördelar åt de i sin närhet. Jan Svärd, en erfaren socialdemokratisk politiker har på ett mycket lukrativt sätt hyr gatureklamplaster från kommuner och säljer dem sedan vidare till ett avsevärt högre belopp. Man kan ju undra vad Malmös Stad tänker i den frågan. Percy Nilsson, en person som jag själv beundrar är en av Reepalus närmsta vänner. Enligt artikeln blev han särskilt prioriterad i frågan om bygget av Malmös nya eventarena, en behandling som han fick tack vare sina kontakter med Reepalu.

I fråga om Reepalu är irritationen stor från båda håll. Jag har noterat en och annan sosseblogg där partikamrater går ut och försvarar Reepalu mot de angrepp som sker mot honom, men det är inte särskilt ofta som det bemöts av reflektioner kring Reepalus handlande. Reepalu som jag har noterat är en man som försöker ge sken av en tämligen oskyldig politiker när han framträder i media, ger ett annat intryck av när man läser om det spel som försiggår i de styrande korridorerna i Malmö Stad. En person med ett väldigt buffligt agerande, inte för sällan en person som har ett nedlåtande agerande mot de som sätter sig mot honom.

Hursomhelst glömde Svt bort möjligheten att erbjuda Reepalu en möjlighet att kommentera Fredrik Segerfeldts artikel. Det är ju märkligt, detta med tanke på att Svt vill framstå som den fria oberoende Public Service-kanalen i Sverige. Man valde helt sonika att plocka bort artikeln från sin sida. Allt sopades hellre under mattan än att lyfta fram en debatt kring Reepalus tveksamma agerande som styrande i Malmö Stad. Detta är kontentan, Svt har underminerat debatten kring Fredrik Segerfeldts artikel. Deras agerande är förstås häpnadsväckande, vilket får reaktioner från en del håll. Mette Friberg hävdar god publicistisk sed med att plocka bort artikeln. Men det står lite i kontrast med de uppgifter om påtryckningar från Reepalus närmaste.

Det är förstås glädjande om Reepalu hade bemött anklagelserna som det skrevs om i artikeln. Nu slår han bara ifrån sig och anser detta är ett rent förtal. Han valde den enkla vägen vilket fick Svt att plocka bort artikeln och låta debatten dö på sitt forum, Reepalu slapp stå till svars för Segerfeldts artikel. Är detta något som Reepalu vill ge sken av att han inte vågar stå för sitt eget handlande? Att han inte vågar bemöta den kritik som riktas emot honom utan använder de medel han förmår att tysta debatten. Frågan kring Svt:s agerande om att plocka bort kritiska artikeln väcker en del frågor kring både deras och agerande från Reepalus närmaste medarbetare. Vågar Reepalu inte bemöta kritiken och vågar Svt Debatt stå upp för yttrandefriheten? Den frågan vill säkerligen många ha svar på.

Bloggar: Dick Erixon.