lördag, maj 29, 2010

Hycklaren Mankell på charlatanexpress mot Gaza

Konvojen Ship to Gaza har ännu inte lyckats anlöpa kusten vid Gaza och jag tror inte heller de kommer att lyckas. Även om deras intentioner är goda är verkligheten en helt annan. Gaza kontrolleras av terroristorganisationen Gaza, de bestämmer över Gaza och är de som avgör hur befolkningen kommer kunna ta del av förnödenheterna. Aktionen är helt enkelt en aktion som kommer gynna Hamas rent PR-mässigt, för när konvojen når fram är det Hamas som tar emot oavsett om man vill det från räddningsaktionen eller inte. Det är Hamas som kommer ta på sig äran oavsett samtycke från aktionsdeltagarna eller inte.

Jag har inget emot det engagemang som människor visar för utsatta människor, Sverige är det land som utmärker när det gäller både civila insatser samt insatser från den svenska regeringen. Sverige ger ju störst andel av sin egen budget i utlandsbistånd. Dock finner jag mig inte i god kring den aktion som Ship to Gaza genomför. Jag kan inte finna någon anledning till att den här manövern ska fungera. Det är ren charlatanpolitik, man vill gott men det är ingen aktion som fungerar. Det är Hamas som kontrollerar Gaza oavsett deras vilja att hjälpa Gazas befolkning, Hamas kommer att kontrollera hela processen om de nu skulle nå fram till Gaza. Oavsett vad de anser om aktionen är det Hamas som kommer att dra fördelar av den, för de kontrollerar helt enkelt Gaza.

Situationen i Gaza är mer komplex än vad man kan föreställa sig. Det är något som man bör föreställa sig i den organisation som leder aktionen. Jag är helt enkelt emot den här aktionen för att det luktar ren plakatpolitk än en aktion som gör Gazaborna gott. Nu är ju inte risken att Gazaborna blir helt utan den här hjälpen, men det är Hamas som kontrollerar vilken hjälp som ges och det kan aktionsgruppen Ship to Gaza inte göra någonting emot. Men om man lever efter tron att det här ska bli någon form av ny Marshallhjälp är man nog rätt naiv. Man vill bryta blockaden mot Gaza, men det är blockaden mot Hamas som man bryter.

Caroline B Glick skriver i sin text kring författaren Henning Mankell att han liknar Hamas företrädare vid antinazistiska motståndsrörelser. En tämligen häpnadsväckande liknelse i fall den är sann, Nazisterna ville ta ihjäl alla judar, Hamas vill ta ihjäl alla judar och jämna Israel med marken. Jag förstod inte att en av Sveriges största författare kunde vara en så enorm hycklare som han framställer sig som i det här fallet. Hamas är terrorister och inget annat, de är ett lika stort hot mot sin egen befolkning som mot Israel. Att sända konvojen mot Gaza kommer hjälpa Hamas oavsett vad de tycker. Det är dags att de inser vad de egentligen gör, det är ren charlatanpolitik som de sysslar med, och Gazas befolkning kommer att utnyttjas för deras plakatpolitk.

Läs mer på sajten Fred i Mellanöstern och Israel i Sverige.

Media: AB, DN, Exp, SvD, SvD.