fredag, maj 14, 2010

Inte alla men bättre än inget

Sverige Jobbar, Moderata Ungdomsförbundets vårkampanj är en vältajmad kampanj i den tid som råder. Fler människor i arbete är en viktig del för att få maskineriet Sverige att fungera, ingen tvekan om det. Flera åtgärder har gjorts för att förenkla för fler att komma in på arbetsmarknaden, både för arbetare och arbetsgivare. Vid sidan av det har det även varit nödvändigt att se över de system som under år gjort människor passiva. Sjukförsäkringssystemet var ett sådant system där allt för många människor hamnade i en passiv tillvaro än att återgå i en aktiv tillvaro på arbetsmarknaden.

Just införandet av de nya reglerna kring sjukförsäkringen har belysts i media, inte sällan med mörka rubriker, människor som hamnar i kläm, människor som borde stanna kvar i sjukskrivning men som fått ett annat besked av Försäkringskassan. Den rödgröna oppositionen har effektivt utnyttjat denna medievinkling och gjort allt för att framställa både det nya systemet och alliansregeringen som inhumant. Men nya perspektiv bör nog tas i denna fråga. Det handlar om ett system som från dag ett ska försöka få människor tillbaka i arbete. Tydliga insatser som ser över varje individs förutsättningar att på ett snabbt sätt återgå i arbete. Att människor hamnar i kläm går förstås inte att förhindra, ett system blir inte hundra procent effektivt utan måste hela tiden ses över och förbättras för att förhindra att människor hamnar emellan.

Det nya sjukförsäkringssystemet är utformat, att man till slut hamnar i en situation där sjukdagarna tar slut och en där det sker en övergång till arbetsförmedlingen. Givetvis bör systemet effektiviseras för att färre människor inte stannar kvar i det till sista sjukdagen. Det bör även förtydligas att den opinions som bedrivs kring att människor numera utförsäkras, omförsäkras är en mer passande och relevant bild. Vad händer med de som har utnyttjat maximalt antal sjukdagar. Försäkringskassans siffror talar om något positivt, över hälften av de 2 000 människor som kom fram till den sista sjukdagen återgick till eget arbete. Föräldrapenning och studiemedel var två andra stora försörjningskällor, socialbidragen representerade bara några ynka procent.

Att fler människor idag jobbar till följd av den nya sjukförsäkringsreformen är förstås bra. Att de människor som uppnår maximalt antal sjukdagar återgår till arbete i över hälften av fallen är förstås en framgång, både för dem själva och för samhället. De slipper fastna i ett gammalt krångligt system som inte såg till deras situation. De återgår till en situation där både de gör nytta, både för samhället och för sig själva. Bättre än väntat är utgången, fortfarande finns det chans till förbättringar. Men en förändring av sjukförsäkringssystemet var nödvändigt, och det visar sig nu varför det bör finnas kvar och utvecklas, om fler finner en väg tillbaka.

Media: DN.