torsdag, maj 20, 2010

Inte mycket till övers för Björklunds rysskräck

Nej Jan Björklund, detta var inget bra utspel. För jag förstår inte varför det är viktigt att lyfta det här förslaget då han har haft åtskilliga möjligheter att lyfta förslaget om ökade resurser till försvaret. Varför är förslaget dåligt? Den främsta anledningen är den omställning som det svenska försvaret genomgår till att bli mer internationellt inriktat. Men det passar inte att ha möjlighet efter möjlighet att ändra Alliansens försvarspolitik och nu göra utspel om att den är bristfällig. Varför kom inte kritiken tidigare?

Idag tog Sverige ytterligare ansvar kring utvecklingen i Afghanistan. Där ligger mycket av fokuset på det nya svenska försvaret. Insatser för att möta konflikter där de existerar för att hindra att de sprids. Jan Björklund ger en helt annan syn, resurserna behövs mer hemma. Totalt i strid mot den förändring som det svenska försvaret genomgår. Det är inte ett direkt vältjamat utspel, inte minst med tanke på att detta kan utnyttjas av oppositionen som tidigare visat på total oenighet kring försvarets viktigaste fråga, den om insatsen i Afghanistan.

Det är förstås tråkigt att Björklund lever kvar i den gamla devisen att Sverige främst hotas vid sina gränser, det från en fiende som på länge inte gett antydan på ett angrepp. Jag förstår om Jan Björklund vill utveckla svensk försvarspolitik i egenskap av Folkpartieldare, han har ju ändå en hel del erfarenhet av det svenska försvaret. Dock är inte det bara rena förslag från Björklund, det är en kritik av den gemensamma försvarspolitik som Alliansen har drivit fram och som Jan Björklund har haft högst inflytande i. Det är förståeligt att Tolgfors reagerar. Sverige behövs mer internationellt än att spana efter en imaginär fiende.

Bloggar: Johan, Kent, Krassman, Tolgfors.
Media: AB, DN, Exp, SvD, SvD, SvT.