onsdag, maj 05, 2010

Jag väljer Reinfeldt/Borg istället För Sahlin/Östros

Östros ljuger om Alliansens politik, var det någon nyhet? Alliansen som nu på allvar utmanar de rödgröna i debatt, vilket jag tycker är välkommet hade idag ett tydligt mål i siktet, den trolige finansministern i en rödgrön regering om de vinner valet. Man kan undra varför Alliansen gör detta utspel, det passar i för sig i den mätning som presenterades, där Reinfeldt/Borg har ett större förtroende än Sahlin/Östros, som en reaktion på de senaste budgetutspelen. Min förhoppning är att man nu riktigt fokuserar, inte bara på motståndarnas brister, utan också sina egna fördelar. De rödgrönas brister kan de för det mesta leverera själva.

Att man nu väljer att gå ut med detta utspel är förstås inget förvånande. Det hade dock varit välkomnande om detta hemliga PM inte längre hade varit hemligt utan vi fick reda på alla de lögner. Låt oss ta en, i söndagens Svt Agenda påstod Östros att Maud Olofsson ville höja bensinskatten med över en krona. Nu var det en styrgrupp inom Centern som kommit till detta yttrande, ska Maud stå för det också då? Ytterligare en lögn vara att inga skatter riktas mot låg-eller medelinkomsttagare. Men vips, dagen efter stod det klart att sanningen var en hel annan. Ärlig och uppriktig var ledordet som inte passade själv.

Östros förstås tycker att det hela handla om gnällande och gläfsande. Man brukar ju säga, som man känner sig själv dömer man andra, Östros har ju själv gjort sig känd som en person som gärna gnäller och gläfsa åt Alliansregeringens politik. Ingen trovärdig person i mina ögon, särskilt då jag själv tyckt att mannen ägnat sig mycket åt att sprida falsarier om regeringens politik. Det är ju inget problem med att man inte håller med, men att hoppas på ärliga och raka besked från sin politiska motståndare är bara rent löjligt om det i samma stund riktas uppenbara lögner, inte minst från Östros sida.

Jag hyser inget problem med Reinfeldt/Borg trots de frågor som har utelämnats, att man kunde ha gjort mer åt skattesystemet, att regelverket kring företagen, LAS och turodningsregler borde ha setts över. Men en politik måste ha sin eller sina företrädare, de som stå upp för sitt parti och dess politik och har förmåga att leda arbetet. Där finns fortfarande ett obrutet förtroende för Reinfeldt och Borg. Det är mycket tack vare dem som Sverige nu står bättre rustat än många andra länder. Det ska vi var nöjda med.

Bloggar: Pär.