lördag, maj 15, 2010

Millibands nutidens Kain och Abel?

Det blir bröderna Milliband som kämpar om jobbet att ta Labour till nya nivåer efter valnederlaget. Efter Gordon Browns avgång startade diskussionerna kring vem som kommer att söka förtroendet att återigen förnya Labour, och inte helt oväntat blev föraningarna besannade. David och Ed, den ene utrikesminister, den andre energiminister kämpar om Labourmedlemmarnas gunst. Det är lite upplagt för ett intressant politiskt spel som kommer att bevakas med nyfikna ögon fram tills nästa Labourkongress. Hur bröderna kommer att bemöta varandra blir en intressant följetong.

Nu ser kampen om vem som ska bli Labours näste partiledare ut att bli mer spännande att följa än den process som följde av deras svenska systerpartis nederlag 2006. När Socialdemokraterna förlorade makten i valet 2006 innebar det även att någon annan skulle ta över efter Göran Persson. Vad som senare blev än förhoppningen kring ett politiskt maktspel utvecklades till en process där de heta kandidaterna, en efter en tackade nej. Det blev till slut Mona Sahlin, en person som många skulle vilja se som ute ur svensk politik som fick sin andra chans och som sitter i den situation som Labour nu har hamnat i. Kampen mellan Millibands lär bli tämligen intressant, säkerligen om den kryddas med några fler namn.

Om det är en förändring till det nya "Nya Labour" återstår att se. David och Ed Milliband har skrivit historia genom att ha varit det första syskonparet i en brittisk regering sen 1930-talet. Nu utmanar de varandra om vem som Labours medlemmar föredrar mest. Det rimmar lite likt en modern och kanske lite mer human uppsättning av Kain och Abel. Kain dräpte Abel för att Gud föredrog den sistnämndes offergåva före Kain. Vem av bröderna Milliband ska dräpa den andre rent röstmässigt blir en politisk höjdpunkt 2010, det i ett Storbritannien som nu strävar efter något nytt. Det var det nya som gjorde att Tories återtog makten och som Labour återigen strävar efter.

Bloggar: Hökmark, Per,